Korekta specyfikacji w przetargu nieograniczonym na budowę kempingu w Kośminie nad Wieprzem

Na podstawie art. 38, ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający koryguje zapisy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w przetargu nieograniczonym na budowę kempingu w Kośminie nad Wieprzem. Zmiany zaznaczone są kolorem żółtym...

19.05.2015
autor: Admin

Informacja o wyborze

W związku z zapytaniem ofertowym - opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Park Rozrywki  „Z fizyką za Pan brat” w Kazimierzu Dolnym” oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego i inwestorskiego w trakcie robót budowlanych Zamawiający informuje o ...

15.05.2015
autor: Admin

Przetarg nieograniczony na budowę kempingu w Kośminie nad Wieprzem

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” ogłasza przetarg nieograniczony na budowę kempingu w Kośminie nad Wieprzem.

Termin składania ofert upływa w dniu 21 maja 2015 r. o godz. 11.00.

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie http://www.zielonypierscien.pl

12.05.2015
autor: Admin

Kajakiem przez Pradolinę Wieprza

To tytuł nowego przewodnika dla kajakarzy, którzy chcą aktywnie wypocząć w niezwykle urokliwych meandrach rzeki Wieprz.

11.05.2015
autor: Admin

Publiczne ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Park Rozrywki „Z fizyką za Pan brat” w Kazimierzu Dolnym”

Publiczne ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Park Rozrywki  „Z fizyką za Pan brat” w Kazimierzu Dolnym”

05.05.2015
autor: Admin
1 2 3