Projekty wybrane do dofinansowania z Programu Szwajcarskiego w III naborze wniosków: Granty na START-UP

Informujemy, że w wyniku oceny formalnej i merytorycznej Komisja Przyznająca Dotacje wybrała w ramach dostępnego limitu środków 3 projekty do dofinansowania w III naborze wniosków w obszarze tematycznym „Granty na START-UP” w ramach Działania 6: Działania wspierające biznes z Programu \"Euroszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny\" współfinansowanego przez Szwajcarię ze szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

08.04.2014
autor: Admin

Powiat Puławski ogłasza nabór kandydatów na III wyjazd studyjny do Szwajcarii

Celem wyjazdu jest pozyskanie doświadczeń szwajcarskich w zakresie rozwoju turystyki, tworzenia produktów regionalnych i turystycznych oraz promocji do celów rozwoju regionu i potrzeb turystyki.

27.03.2014
autor: Admin

Powiat Puławski ogłasza przetarg na wyjazd studyjny do Szwajcarii

Pozyskanie doświadczeń szwajcarskich w ramach projektu EUROszansa dla Lubelszczyzny - budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów - Puławy - Kazimierz Dolny.

24.03.2014
autor: Admin

Zestawienie projektów złożonych w konkursie pn. Promocja kultury i lokalnych zwyczajów

Wnioskodawcy złożyli 19 projektów w ramach trzeciego naboru wniosków w obszarze tematycznym: „Promocja kultury i lokalnych zwyczajów” (którego termin upłynął 14.03.2014r.) w Projekcie pn. EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

24.03.2014
autor: Admin

40 projektów na wsparcie przedsięwzięć turystycznych ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Wnioskodawcy złożyli 40 projektów w ramach czwartego konkursu, który zakończył się 12 marca br., w obszarze tematycznym: „Rozwój infrastruktury i usług turystycznych” w Projekcie pn. „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

24.03.2014
autor: Admin
1 2 3