Od 2 do 5 lipca w Krainie Rowerowej - Wakacyjna Inwazja Rowerzystów

Wakacje w Krainie Rowerowej rozpocznie 4-dniowa impreza dla rowerzystów organizowana przez Lokalną Grupę Działania „Zielony Pierścień”. Impreza adresowana jest do każdego rowerzysty, bez względu na wiek....

25.06.2015
autor: Admin

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na budowę kempingu jednogwiazdkowego w miejscowości Kośmin nad Wieprzem

Zamawiający, Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na budowę kempingu jednogwiazdkowego w miejscowości Kośmin nad Wieprzem (ogłoszenie w BZP nr: 122494-2015)....

23.06.2015
autor: Admin

Tworzenie pakietów turystycznych

W związku z realizacją projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”, Powiat Puławski serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu dotyczącym utworzenia pakietów turystycznych (1 dniowych, 2 dniowych , 3 dniowych). Spotkanie odbędzie się dnia 11.06.2015  o godz. 9.30 w Starostwie Powiatowym w Puławach w Sali Pompejańskiej.

Zaproszenie skierowane jest dla osób, które świadczą usługi turystyczne na terenie powiatu puławskiego oraz na terenie Gminy Wojciechów.

02.06.2015
autor: Admin

Korekta specyfikacji w przetargu nieograniczonym na budowę kempingu w Kośminie nad Wieprzem

Na podstawie art. 38, ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający koryguje zapisy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w przetargu nieograniczonym na budowę kempingu w Kośminie nad Wieprzem. Zmiany zaznaczone są kolorem żółtym...

19.05.2015
autor: Admin

Informacja o wyborze

W związku z zapytaniem ofertowym - opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Park Rozrywki  „Z fizyką za Pan brat” w Kazimierzu Dolnym” oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego i inwestorskiego w trakcie robót budowlanych Zamawiający informuje o ...

15.05.2015
autor: Admin
1 2 3 4