Wizyta studyjna w Szwajcarii w Kwartalniku Powiatu Puławskiego

W Kwartalniku Powiatu Puławskiego „Tu jest moje miejsce” zamieszczono informacje dotyczące III wizyty studyjnej w Szwajcarii.

04.08.2014
autor: Admin

EUROszansa dla Lubelszczyzny – wizyta studyjna w Szwajcarii

Zarząd Powiatu Puławskiego stawia na rozwój turystyki jako jednej z wiodących branż napędzających lokalną gospodarkę. Jednym z elementów wdrażania tej filozofii jest trwająca od listopada 2011 r. realizacja projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny” ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W ramach tego właśnie projektu w dniach 23-29 czerwca 13-osobowa grupa złożona z beneficjentów Programu Szwajcarskiego z Powiatu Puławskiego przebywała z wizytą studyjną w szwajcarskim regionie Valais. Głównym celem wyjazdu było zapoznanie się ze strategią promocji regionu Valais w kontekście zarządzania jego potencjałem turystycznym oraz produktami regionalnymi.

01.07.2014
autor: Admin

Zaktualizowana lista rankingowa i rezerwowa w trzecim naborze wniosków pn.: Granty START-UP realizowanym w ramach Projektu EUROszansa dla Lubelszczyzny

W nawiązaniu do Wytycznych do przygotowania schematów dotacyjnych Operator Dotacji przedstawia zaktualizowaną na dzień 15.05.2014 r. listę wniosków przeznaczonych do dofinansowania oraz listę rezerwową w ramach trzeciego naboru pn.: „Granty START-UP” numer publikacji 3/LPK/START-UP/2014 w ramach działania 6: Działania wspierające biznes w ramach Projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny…”.

09.06.2014
autor: Admin

Prezentacja projektu EUROszansa dla Lubelszczyzny w Puławskim Parku Naukowo - Technologicznym

W dniu 10 maja 2014 roku w Puławskim Parku Naukowo - Technologicznym odbyło się Forum Gospodarcze. Głównym celem wydarzenia było przedstawienie zmian jakie nastąpiły w naszym regionie w okresie 10 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zorganizowano debatę poświęconą pozytywnemu wpływowi Powiatu Puławskiego, a zwłaszcza stolicy ziemi puławskiej na rozwój Lubelszczyzny. Podczas Forum swoją ofertę prezentowali okoliczni przedsiębiorcy, instytucje samorządowe oraz instytuty naukowo- badawcze.

15.05.2014
autor: Admin

Wyniki IV naboru wniosków w obszarze tematycznym Rozwój infrastruktury i usług turystycznych w ramach Programu EUROszansa dla Lubelszczyzny

Operator Dotacji informuje, że w wyniku zakończenia oceny formalnej i merytorycznej Komisja Przyznająca Dotacje wybrała w ramach dostępnego limitu środków 19 projektów do dofinansowania w IV naborze wniosków w obszarze tematycznym „Rozwój infrastruktury i usług turystycznych” w ramach Programu  - EUROszansa dla Lubelszyzny… - współfinansowanego przez Szwajcarię ze szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

14.05.2014
autor: Admin
1 2 3