Zaktualizowana lista rankingowa w trzecim naborze wniosków pn.: Granty START-UP realizowanym w ramach Projektu EUROszansa dla Lubelszczyzny

W związku ze zwiększeniem alokacji trzeciego naboru pn. Granty na START-UP numer publikacji 3/LPK/START-UP/2014  w ramach Projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny…” Operator Dotacji przedstawia zaktualizowaną na dzień 24.09.2014 r. listę wniosków przeznaczonych do dofinansowania.

01.10.2014
autor: Admin

Ze szwajcarską precyzją rozwijamy Lubelskie - zaproszenie na imprezę plenerową

W dniu 04.10.2013 r. na Placu Zamkowym w Lublinie odbędzie się impreza plenerowa, poświęcona zmianom jakie dokonały się dzięki programowi, który ze szwajcarską precyzją rozwija Lubelszczyznę.

15.09.2014
autor: Admin

Zaktualizowana lista rankingowa i rezerwowa w czwartym naborze wniosków pn.: Rozwój infrastruktury i usług turystycznych realizowanym w ramach Projektu EUROszansa dla Lubelszczyzny

W nawiązaniu do Wytycznych do przygotowania schematów dotacyjnych Operator Dotacji przedstawia zaktualizowaną na dzień 02.09.2014 r. listę wniosków przeznaczonych do dofinansowania oraz listę rezerwową w ramach czwartego naboru pn.: „Rozwój infrastruktury i usług turystycznych” numer publikacji 4/LPK/IUT/2014 w ramach działania: Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe w ramach Projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny…”..

05.09.2014
autor: Admin

Zaktualizowana lista rankingowa w trzecim naborze wniosków pn.: Promocja kultury i lokalnych zwyczajów realizowanym w ramach Projektu EUROszansa dla Lubelszczyzny

W nawiązaniu do Wytycznych do przygotowania schematów dotacyjnych Operator Dotacji przedstawia zaktualizowaną na dzień 02.09.2014 r. listę wniosków przeznaczonych do dofinansowania w ramach trzeciego naboru pn.: „Promocja kultury i lokalnych zwyczajów” numer publikacji 3/LPK/ZIK/2014 w ramach działania: Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe w ramach Projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny…”.

05.09.2014
autor: Admin

Wizyta studyjna w Szwajcarii w Kwartalniku Powiatu Puławskiego

W Kwartalniku Powiatu Puławskiego „Tu jest moje miejsce” zamieszczono informacje dotyczące III wizyty studyjnej w Szwajcarii.

04.08.2014
autor: Admin
1 2 3 4