Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z realizacją zadania na zakup i dostawę stołu bilardowego, stołu do tenisa stołowego, gry w piłkarzyki stołowe w ramach zadania „Podniesienie jakości bazy noclegowej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Pod Wianuszkami” w Kazimierzu Dolnym” realizowanego w ramach Projektu pn. „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, Powiat Puławski informuje o wybraniu najkorzystniejszej oferty w niniejszym przedmiocie.

09.09.2015
autor: Admin

Odpowiedzi na pytania

W związku z realizacją zadania na zakup i dostawę stołu bilardowego, stołu do tenisa stołowego, gry w piłkarzyki stołowe w ramach zadania „Podniesienie jakości bazy noclegowej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Pod Wianuszkami” w Kazimierzu Dolnym” realizowanego w ramach Projektu pn. „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, Powiat Puławski udziela odpowiedzi na pytania dot. zapytania ofertowego.

31.08.2015
autor: Admin

Galeria „Szwajcarski Szlak Rozwoju”

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia dostępnej w zakładce galerii

28.08.2015
autor: Admin

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją zadania na zakup i dostawę stołu bilardowego, stołu do tenisa stołowego, gry w piłkarzyki stołowe w ramach zadania „Podniesienie jakości bazy noclegowej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Pod Wianuszkami” w Kazimierzu Dolnym” realizowanego w ramach Projektu pn. „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, Powiat Puławski zaprasza do złożenia oferty w niniejszym przedmiocie.

25.08.2015
autor: Admin

„Szwajcarski Szlak Rozwoju”

Lokalizacja i termin

23 sierpnia 2015 - Puławy - Pl. Fryderyka Chopina w godz. 11.00-19.00

Cel strategiczny

Budowa/wzmocnienie świadomości marki Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy - Swiss Contribution na terenie koncentracji geograficznej.

Cel operacyjny

Prezentacja wybranych aspektów tj. turystyki, ekologii, oraz produktu lokalnego i/lub lokalnej przedsiębiorczości - wspieranych poprzez realizację projektów SPPW z różnych obszarów tematycznych (j.w. Rozwój regionalny, Środowisko i infrastruktura, Bioróżnorodność), wdrażanych na terenie województw lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego oraz pokazanie przynoszonych przez nie korzyści. Ponadto, jak najszersze poinformowanie opinii publicznej o wsparciu z SPPW oraz zapewnienie jak największej liczby uczestników w evencie....

17.08.2015
autor: Admin
1 2 3 4