Adaptacja budynku mieszkalnego na cele agroturystyki w miejscowości Drzewce

TYTUŁ PROJEKTU

Adaptacja budynku mieszkalnego na cele agroturystyki w miejscowości Drzewce

BENEFICJENT

Marzenna Grzeszczyk

MIEJSCOWOŚĆ

Drzewce gm. Nałęczów

PARTNERZY

W projekcie nie przewidziano udziału partnerów

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu ogółem 98 537,72 zł Kwota otrzymanego dofinansowania 59 112, 63 zł (60%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

8 miesięcy (styczeń- wrzesień 2014)

STRONA INTERNETOWA

www.agroturystykadrzewce.pl

CEL

Głównym celem projektu jest wykorzystanie potencjału subregionu do zwiększenia atrakcyjności turystycznej oraz rozwoju turystyki wiejskiej poprzez stworzenie nowej bazy noclegowej.

DZIAŁANIA

Realizacja projektu przyczyniła się do utworzenia nowego obiektu turystycznego z 7 miejscami noclegowymi o powierzchni 70 m2. W budynku znajdują się 2 pokoje, kuchnia ze starym piecem i paleniskiem, łazienka oraz przedpokój. Pomieszczenia urządzono w stylu „starego domku na wsi” co dodatkowo stwarza klimat typowy dla spokojnego wypoczynku. Istnieje możliwość wynajmu całego domku wraz działką do wyłącznej dyspozycji gości. Na terenie obiektu znajduje się zadaszony taras – altana. Prace związane z modernizacją budynku polegały na wykonaniu elewacji z szalówki drewnianej, montażu stolarki okiennej i drzwiowej, pracach remontowo- wykończeniowych, robotach posadzkowych ponadto wykonano ogrzewanie kominkowe.

W ramach działań promocyjnych przygotowano wizytówki przedstawiające ofertę gospodarstwa oraz tablicę pamiątkową którą zamieszczono na budynku.

WSKAŹNIKI

Wprowadzono nowy produkt turystyczny oraz rozbudowano bazę noclegową co ma trwały wpływ na różne grupy turystów. Wnioskodawca planuje podjęcie działań mających na celu rozszerzenie oferty poprzez współpracę z portalami internetowymi. Realizacja projektu przyczyniła się do promocji obszaru objętego wsparciem.