Adaptacja budynku mieszkalno - gospodarczego z przeznaczeniem na działalność agroturystyczną

TYTUŁ PROJEKTU

Adaptacja budynku mieszkalno- gospodarczego z przeznaczeniem na działalność agroturystyczną

BENEFICJENT

Dariusz Stefański

MIEJSCOWOŚĆ

Karmanowice gm. Wąwolnica

PARTNER WSPIERAJĄCY

Nałęczowskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji w Nałeczowie

KWOTA DOFINANSOWANIA

Całkowita wartość projektu: 175 141, 88 zł Kwota otrzymanego dofinansowania: 105 085,12 zł (60%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

7 miesiecy (maj- listopad 2014 r.)

STRONA INTERNETOWA

www.agroturystykaroza.pl

CEL

Głównym celem projektu jest poprawa turystycznej atrakcyjności subregionu i zwiększenie ruchu turystycznego. Projekt zakłada stworzenie nowej oferty pobytowej, wraz z obiektem bazy noclegowej który jest szansą na zwiększenie liczby turystów aktywnych, poszukujących dodatkowych atrakcji.

DZIAŁANIA

Realizacja projektu umożliwiła adaptację budynku mieszkalno- gospodarczego na działalność agroturystyczną. W obiekcie turystycznym w Karmanowicach zostało utworzonych i wyposażonych 8 nowych miejsc noclegowych - 4 pokoje wraz z łazienkami. Na parterze budynku znajduje się: kuchnia, jadalnia, łazienka, kotłownia oraz holl.  W gospodarstwie stworzony został kącik, w którym turyści mogą zapoznać się z materiałami promującymi sieciowe produkty turystyczne oraz nabyć lokalne produkty spożywcze np. miód pszczeli, przetwory owocowe, rękodzieła artystyczne. Stworzona została oferta turystyczna skierowana do turystów ceniących wypoczynek na wsi, świeże powietrze, bliskość przyrody. Goście spędzający czas w gospodarstwie mają możliwość brania czynnego udziału w życiu wsi, poznawania pracy w gospodarstwie rolnym, uczestniczenia w obrzędach ludowych oraz poznawania lokalnych tradycji i zwyczajów.

WSKAŹNIKI

Beneficjent w kolejnych latach planuje rozszerzyć działalność, poprzez nawiązane współpracy z lokalnymi twórcami ludowymi oraz organizacjami działającymi w branży turystycznej. Spodziewana liczba turystów odwiedzających gospodarstwo agroturystyczne wynosi około 800 osób w skali roku.