Adaptacja pomieszczeń w gospodarstwie agroturystycznym w celu zwiększenia bazy noclegowej oraz uatrakcyjnienie oferty pobytowej na obszarze subregionu

TYTUŁ PROJEKTU

Adaptacja pomieszczeń w gospodarstwie agroturystycznym w celu zwiększenia bazy noclegowej oraz uatrakcyjnienie oferty pobytowej na obszarze subregionu.

BENEFICJENT

Czesław Targoński

MIEJSCOWOŚĆ

Kazimierz Dolny

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Gospodarstwo Agroturystyczne "Jędrzejówka" Andrzej i Maria Saranow

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 99 776, 83 zł kwota otrzymanego dofinansowania: 54 815, 87 zł (60 %)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU
5 miesięcy (styczeń - maj 2014 r.)

STRONA INTERNETOWA

www.kazimierzdolny.pl

CEL

Głównym celem projektu jest stworzenie kompleksowej oferty pobytowej wraz z nowym obiektem bazy noclegowej, który jest szansą na zwiększenie liczby turystów aktywnych szukających ciszy i wypoczynku na obrzeżach miejscowości Kazimierz Dolny.

DZIAŁANIA

W ramach realizacji projektu powstał obiekt turystyczny z 6 nowymi miejscami noclegowymi  w Kazimierzu Dolnym. Do dyspozycji gości są dwa pokoje, łazienka oraz salon z kominkiem o charakterze wypoczynkowym, z możliwością oglądania telewizji. W wyniku realizacji projektu wyposażono bazę noclegową zgodnie z wymaganiami dla samodzielnych pokoi.

Wnioskodawca w istniejącym budynku mieszkalnym podniósł standard usług, wzbogacając ofertę o szereg atrakcji wypoczynkowych i rekreacyjnych. Organizowane są wieczorne spotkana poświęcone historii Kazimierza Dolnego i okolic.

Zasadniczą formą promocji projektu jest utworzenie strony internetowej z możliwością elektronicznej rezerwacji miejsc, powstał folder zawierający dokładny opis kwatery i okolicy  wraz z opisem ciekawych obiektów architektury.

WSKAŹNIKI

Została utworzona nowa oferta turystyczna skierowana do turystów aktywnych w różnym wieku zainteresowanych ofertą weekendową lub pobytem dłuższym niż weekend. Szacunkowo z oferty gospodarstwa agroturystycznego skorzysta 200 osób rocznie.