Adaptacja pomieszczeń w istniejącym budynku mieszkalnym w celu zwiększenia ilosci miejsc bazy noclegowej na obszarze subregionu

TYTUŁ PROJEKTU

Adaptacja pomieszczeń w istniejącym budynku mieszkalnym w celu zwiększenia ilości miejsc bazy noclegowej na obszarze subregionu.

BENEFICJENT

Teresa Grzyb

MIEJSCOWOŚĆ

Zarzeka gm. Wąwolnica

PARTNER WSPIERAJĄCY

Nałęczowskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji

KWOTA DOFINANSOWANIA

Całkowita wartość projektu: 98 876,98 zł Kwota otrzymanego dofinansowania: 59 326, 35 zł (60 %)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

6 miesięcy (czerwiec - listopad 2014 r.)

CEL

Celem projektu jest zwiększenie ruchu turystycznego, wykorzystanie bogactwa środowiska naturalnego i potencjału subregionu poprzez wprowadzenie nowej oferty turystycznej skierowanej do miłośników aktywnego wypoczynku na wsi oraz zwiększenie ilości miejsc noclegowych na terenie subregionu.

DZIAŁANIA

Działania podjęte w ramach realizacji projektu umożliwiły zwiększenie ilości miejsc noclegowych w kwaterze agroturystycznej w miejscowości Zarzeka w Gminie Wąwolnica. Głównymi podjętymi działaniami były prace modernizacyjne i adaptacyjne obiektu.

Zmodernizowane zostały pomieszczenia przeznaczone na pokoje gościnne w istniejącym budynku mieszkalnym, zapewniając gościom wygodny i komfortowy wypoczynek, a tym samym zachęcając do wydłużenia pobytu weekendowego. W wyniku realizacji projektu powstał obiekt turystyczny z 9 miejscami noclegowymi,  w którym znajdują się 3 pokoje 3 osobowe, kuchnia dla gości, jadalnia, pokój dzienno- wypoczynkowy oraz łazienka. Wnioskodawca zagospodarował niewielki obszar łąki przy rzeczce Bystra w celach rekreacyjnych, oraz zbudował taras widokowy, który jest dodatkowym atutem oferty pobytowej.

Uatrakcyjnieniem oferty są warsztaty z nauki gotowania (zdrowej kuchni), robienia przetworów z własnych produktów lub od innych producentów lokalnych. Beneficjent udostępnił w jadalni  ekspozycję produktów lokalnych m.in. sery kozie, miody pszczele, konfitury wraz z adresami producentów.

WSKAŹNIKI

Przewiduje się że rocznie z oferty bazy noclegowej skorzysta 100 osób.