Tworzenie pakietów turystycznych

W związku z realizacją projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”, Powiat Puławski serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu dotyczącym utworzenia pakietów turystycznych (1 dniowych, 2 dniowych , 3 dniowych). Spotkanie odbędzie się dnia 11.06.2015  o godz. 9.30 w Starostwie Powiatowym w Puławach w Sali Pompejańskiej.

Zaproszenie skierowane jest dla osób, które świadczą usługi turystyczne na terenie powiatu puławskiego oraz na terenie Gminy Wojciechów.

02.06.2015
autor: Admin

Korekta specyfikacji w przetargu nieograniczonym na budowę kempingu w Kośminie nad Wieprzem

Na podstawie art. 38, ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający koryguje zapisy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w przetargu nieograniczonym na budowę kempingu w Kośminie nad Wieprzem. Zmiany zaznaczone są kolorem żółtym...

19.05.2015
autor: Admin

Informacja o wyborze

W związku z zapytaniem ofertowym - opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Park Rozrywki  „Z fizyką za Pan brat” w Kazimierzu Dolnym” oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego i inwestorskiego w trakcie robót budowlanych Zamawiający informuje o ...

15.05.2015
autor: Admin

Przetarg nieograniczony na budowę kempingu w Kośminie nad Wieprzem

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” ogłasza przetarg nieograniczony na budowę kempingu w Kośminie nad Wieprzem.

Termin składania ofert upływa w dniu 21 maja 2015 r. o godz. 11.00.

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie http://www.zielonypierscien.pl

12.05.2015
autor: Admin

Kajakiem przez Pradolinę Wieprza

To tytuł nowego przewodnika dla kajakarzy, którzy chcą aktywnie wypocząć w niezwykle urokliwych meandrach rzeki Wieprz.

11.05.2015
autor: Admin

1 2 3 4 5 6