Aleksander Adamski

BENEFICJENT

Aleksander Adamski

MIEJSCOWOŚĆ

Kazimierz Dolny

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 57 623,00 zł kwota otrzymanego dofinansowania: 40 000,00 zł (70 %)


DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI

styczeń 2012 r.

STRONA INTERNETOWA

www.polishyourpolish.pl

CEL

Głównym celem działalności jest świadczenie usług z tzw. turystyki kulturowej i językowej. Organizowane są kursy języka polskiego dla obcokrajowców wzbogacone o zajęcia z polskiej kultury (literatura, film, malarstwo) oraz z tradycji żydowskiej (chasydyzm, sztetl).

DZIAŁANIA

Realizacja projektu umożliwiła organizację tygodniowych kursów języka i kultury polskiej. Istnieje możliwość łączenia zajęć w dwu- lub trzytygodniowe moduły. Zajęcia językowe są uzupełnione profilowanymi warsztatami i wykładami z kultury polskiej. Odbywają się od poniedziałku do piątku, codziennie 2x 90 min, zaś zajęcia dodatkowe w wybrane popołudnia.

Kursy językowe oferowane są na wszystkich poziomach zaawansowania. Prowadzone są w formie warsztatów, wykładów i seminariów, z obszaru historii sztuki (z naciskiem na przedwojenną kolonie artystyczną w Kazimierzu oraz lokalną architekturę), literatury, filmu (Polska Szkoła Filmowa) i filozofii.

Stosownie do popytu wprowadzane są fakultety z kultury polskiej i żydowskiej bez kursu językowego (prowadzone po polsku lub angielsku). Wszystkie zajęcia odbywają się w Kazimierzu Dolnym.

WSKAŹNIKI

Turystyka kulturowa świadczona przez Beneficjenta zajmuje się dostarczaniem klientom ciekawych celów dla ich nowo nabytych kompetencji językowych. W pierwszym roku działalności liczba sprzedanych tygodniowych kursów wyniosła 145.