Anna Lipnicka

BENEFICJENT

Anna Lipnicka

MIEJSCOWOŚĆ

Góry Kolonia gm. Markuszów

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 56 200,00 zł kwota otrzymanego dofinansowania: 39 340,00 zł

DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI

Grudzień 2012 r.

STRONA INTERNETOWA

www.ani-ani.pl

CEL

Utworzenie pracowni ceramicznej (pracowni rękodzielniczej), zajmującej się produkcją mozaiki i naczyń ceramicznych, łączącej elementy tradycyjnego rzemiosła ceramicznego z nowoczesnym designem.

DZIAŁANIA

W pracowni ceramicznej utworzonej przez Beneficjentkę produkowane są pamiątki, naczynia ceramiczne, obrazy ceramiczne (mozaiki) wykonywane z różnych glin, szamotów, półporcelany i porcelany zdobione poprzez szkliwienie, angobowanie, solenie i malowanie. Proces produkcji dzieli się na kilka podstawowych etapów: projektowanie, zdobienie, palenie i przygotowanie do sprzedaży. Wszystkie produkty wykonywane są ręcznie, klient osobiście bierze udział w procesie projektowym. W wyniku realizacji projektu zakupiono m.in. piec ceramiczny- urządzenie niezbędne do wypału ceramiki, prasę ceramiczną- która jest niezbędna w procesie produkcji mozaik i naczyń z odcisku oraz koło garncarskie.  

Dystrybucja produktów odbywa się bezpośrednio w pracowni i mini galerii znajdującej się w pracowni, za pośrednictwem dekoratorów wnętrz oraz galerii sztuki.

WSKAŹNIKI

Produkty wytwarzane w pracowni stanowią wartość na rynku pamiątek turystycznych, wystrojów wnętrz obiektów artystycznych również o charakterze rustykalnym. Ze względu na współpracę z  galeriami sztuki, sklepami z pamiątkami, dekoratorami wnętrz i galeriami wnętrzarskimi nie przewidywany jest problem sezonowości.