VII Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki w Kielcach 9 - 12 kwietnia 2015r

Projekt „EUROszansa dla Lubelszczyzny współfinansowany przez Szwajcarię  zaprezentował turystyczny potencjału Powiatu Puławskiego i Gminy Wojciechów oraz przedstawił beneficjentów projektu. Projekt zaprezentował swoją ofertę w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy.

15.04.2015
autor: Admin

14 projektów wybranych z Programu Szwajcarskiego na rozwój turystyki w regionie

Informujemy, że w wyniku oceny formalnej i merytorycznej Komisja Przyznająca Dotacje wybrała w ramach dostępnego limitu środków 14 projektów do wsparcia w obszarze tematycznym „Rozwój infrastruktury i usług turystycznych” w ramach Działania: Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe z Programu  - Euroszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny współfinansowanego przez Szwajcarię ze szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

13.03.2015
autor: Admin

Wizyta monitorująca projekty finansowane z Programu Szwajcarskiego

Przedstawiciele Biura Programu Szwajcarskiego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w dniu 18 lutego br. monitorowali na miejscu kolejne projekty, które otrzymały wsparcie finansowe ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach partnerskiego Projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny”.

13.03.2015
autor: Admin

27 wniosków w ostatnim konkursie grantowym

Do Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”, tj. Operatora Dotacji w ramach Projektu EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, wpłynęło 27 wniosków o pomoc finansową na rozwój infrastruktury i usług turystycznych.

13.03.2015
autor: Admin

W Puławach promocja filmu „Kazimierz - unicestwiona idylla”

Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” zaprasza na puławską premierę filmu „Kazimierz -unicestwiona idylla”, która odbędzie się w dniu 04.12.2014 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowej.

04.12.2014
autor: Admin