Zaproszenie do składania wniosków w piątym naborze pn.: Rozwój infrastruktury i usług turystycznych w ramach Programu EUROszansa dla Lubelszczyzny

Operator Dotacji: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” informuje, ze uruchomiony został piąty nabór wniosków o dofinansowanie pn.: Rozwój infrastruktury i usług turystycznych w ramach Działania: Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe z Programu „Euroszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

03.12.2014
autor: Admin

Szkolenie z zakresu przygotowywania wniosku o dotacje w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” uprzejmie informuję, że w dniu:

03.12.2014r. (środa) o godz. 09:00 – 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
przy Al. Królewskiej 19 w Puławach w sali 102

odbędzie się szkolenie z zakresu przygotowywania wniosku o dotacje dla Wnioskodawców, którzy chcieliby wziąć udział w piątym naborze „Rozwój infrastruktury i usług turystycznych” w ramach Działania: Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe z Programu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

19.11.2014
autor: Admin

Ostatni nabór wniosków na granty z Programu Szwajcarskiego

W grudniu br. planowany jest ostatni nabór wniosków na granty w ramach projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów - Puławy – Kazimierz Dolny”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Liderem projektu jest Powiat Puławski, a operatorem dotacji Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”. Ponadto partnerami projektu są Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli i Lubelski Ośrodek Samopomocy.

14.11.2014
autor: Admin

Zaktualizowana lista rankingowa w trzecim naborze wniosków pn.: Granty START-UP realizowanym w ramach Projektu EUROszansa dla Lubelszczyzny

W związku ze zwiększeniem alokacji trzeciego naboru pn. Granty na START-UP numer publikacji 3/LPK/START-UP/2014  w ramach Projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny…” Operator Dotacji przedstawia zaktualizowaną na dzień 24.09.2014 r. listę wniosków przeznaczonych do dofinansowania.

01.10.2014
autor: Admin

Ze szwajcarską precyzją rozwijamy Lubelskie - zaproszenie na imprezę plenerową

W dniu 04.10.2013 r. na Placu Zamkowym w Lublinie odbędzie się impreza plenerowa, poświęcona zmianom jakie dokonały się dzięki programowi, który ze szwajcarską precyzją rozwija Lubelszczyznę.

15.09.2014
autor: Admin