Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień zaprasza na szkolenie dotyczące kolejnego naboru w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

W związku z ogłaszanym w dniu 23 kwietnia 2013 r. drugim naborem wniosków w obszarze tematycznym - Promocja kultury i lokalnych zwyczajów - w ramach projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej zapraszamy na jednodniowe szkolenie dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie.

24.04.2013
autor: Admin

Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień zaprasza do składania wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Szwajcarskiego

Do 21 maja 2013 r. osoby fizyczne, które ukończyły szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” z elementami doradztwa w ramach Działania 6.1 Projektu „Euroszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”, z obszaru gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy (gmina wiejska), Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn, mogą składać wnioski o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 6 - Działania wspierające biznes  z Programu „Euroszansa dla Lubelszczyzny…” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

17.04.2013
autor: Admin

Projekty wybrane do dofinansowania z Programu Szwajcarskiego w I naborze wniosków w obszarze tematycznym: Rozwój infrastruktury i usług turystycznych

Informujemy, że w wyniku oceny formalnej i merytorycznej Komisja Przyznająca Dotacje wybrała w ramach dostępnego limitu środków 21 projektów do dofinansowania w I naborze wniosków w obszarze tematycznym „Rozwój infrastruktury i usług turystycznych”...

15.04.2013
autor: Admin

Projekty wybrane do dofinansowania z Programu Szwajcarskiego w I naborze wniosków w obszarze tematycznym: Promocja kultury i lokalnych zwyczajów

Informujemy, że w wyniku oceny formalnej i merytorycznej Komisja Przyznająca Dotacje wybrała w ramach dostępnego limitu środków 6 projektów do dofinansowania w I naborze wniosków w obszarze tematycznym „Promocja kultury i lokalnych zwyczajów” w ramach Programu - EUROszansa dla Lubelszyzny - współfinansowanego przez Szwajcarię ze szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

05.04.2013
autor: Admin

Jak przygotować wniosek o dofinansowanie z Programu Szwajcarskiego?

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” zachęca do przygotowywania wniosków na programy stypendialne oraz działania edukacyjno-szkoleniowe skierowane do młodzieży z obszaru działalności LGD „Zielony Pierścień”...

29.03.2013
autor: Admin