Wizyta monitorująca przedstawiciela Szwajcarskiej Agencji ds. Rozwoju i Współpracy z Berna

M. Duerst spotkał się w Nałęczowie w Biurze LGD  z przedstawicielami wszystkich partnerów realizujących Projekt „EUROszansa dla Lubelszczyzny …”. Podczas spotkania omówiono sprawy związane z bieżącymi problemami przy wdrażaniu projektu, poziom realizacji wskaźników planowanych do osiągnięcia w projekcie oraz bieżący harmonogram działań...

26.03.2013
autor: Admin

Szkolenie dot. przygotowania wniosku o dofinansowanie

W związku z trwającym naborem wniosków w obszarze tematycznym - Rozwój edukacji na obszarach wiejskich - w ramach projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej zapraszamy na jednodniowe szkolenie dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie.

11.03.2013
autor: Admin

Wydłużony termin składania wniosków w naborze

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” informuje, że do 15 kwietnia 2013 r. przedłużony został termin składania wniosków w konkursie: „Rozwój edukacji na obszarach wiejskich”.

11.03.2013
autor: Admin

Zestawienie złożonych wniosków o dofinansowanie projektów na promocję kultury i lokalnych zwyczajów w ramach Programu Szwajcarskiego

W sumie 17 wniosków wpłynęło do Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” na dofinansowanie projektów w zakresie promocji kultury i lokalnych zwyczajów. Wielkość wnioskowanej pomocy przekracza limit ustalony w konkursie. Większość wniosków (58%) została złożona przez podmioty z sektora społecznego i przez przedsiębiorców.

15.02.2013
autor: Admin

Ogłoszenie o naborze wniosków - Rozwój edukacji na obszarach wiejskich

Operator Dotacji: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Działania: Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe z Programu „Euroszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w obszarze tematycznym „Rozwój edukacji na obszarach wiejskich”

14.02.2013
autor: Admin