Zestawienie złożonych wniosków o dofinansowanie projektów na infrastrukturę turystyczną w ramach Programu Szwajcarskiego

30 wniosków wpłynęło do Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” na dofinansowanie projektów w zakresie usług i infrastruktury turystycznej. Wielkość wnioskowanej pomocy przekracza limit ustalony w konkursie. Większość wniosków (60%) została złożona przez podmioty z sektora społecznego i przez przedsiębiorców.

07.02.2013
autor: Admin

Sprostowanie w naborze: Promocja kultury i lokalnych zwyczajów

W nawiązaniu do naboru wniosków w obszarze tematycznym „Promocja kultury i lokalnych zwyczajów” w którym termin składania wniosków upływa w dniu 12 lutego 2013 r. Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” informuje:

Ogólna, orientacyjna kwota dostępna w ramach niniejszego naboru wynosi 116 680,00 CHF tj. 390 574,63 PLN, a nie jak podaliśmy w dokumentacji konkursowej 393 129,92 PLN

Jednocześnie informujemy, że minimalna kwota dofinansowania wynosi w tym naborze 8 368,50 PLN, a maksymalna kwota 100 422,00 PLN

07.02.2013
autor: Admin

Harmonogram do III edycji szkoleń start-up

Wszystkie szkolenia odbedą się w Starostwie Powiatowym w Puławach.

04.02.2013
autor: Admin

Odpowiedzi na pytania dotyczące naboru wniosków - Rozwój infrastruktury i usług turystycznych

Na podstawie pkt. 2.2.4 Wytycznych dla ubiegających się o dotacjew odpowiedzi na nabór wniosków ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach Projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny - budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” w obszarze tematycznym: „Rozwój infrastruktury i usług turystycznych” - konkursu, którego termin upływa w dniu 31 stycznia br., zamieszczamy odpowiedzi na pytania  Wnioskodawców przekazane Operatorowi Dotacji.

25.01.2013
autor: Admin

Dodatkowa rekrutacja uczestników do III edycji szkolenia z elementami doradztwa „ABC Przedsiębiorczości”

Trwa dodatkowa rekrutacja uczestników do III edycji szkolenia z elementami doradztwa „ABC Przedsiębiorczości”, które uprawniają do otrzymania bezzwrotnej dotacji do 40.000 PLN na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Rekrutacja potrwa do 25 stycznia 2013 r.

21.01.2013
autor: Admin