LGD zapraszamy na jednodniowe szkolenie dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie

W związku z trwającym naborem wniosków w obszarze tematycznym - Promocja kultury i lokalnych zwyczajów w ramach projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”, wspołfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej zapraszamy na jednodniowe szkolenie dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie.

15.01.2013
autor: Admin

Ogłoszenie o naborze wniosków - Promocja kultury i lokalnych zwyczajów

Operator Dotacji: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Działania: Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe z Programu „Euroszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w obszarze tematycznym „Promocja kultury i lokalnych zwyczajów”

14.01.2013
autor: Admin

LORD w Końskowoli realizuje III etap cyklu szkoleń warsztatowych

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli realizuje III etap cyklu szkoleń warsztatowych w ramach projektu -EUROszansa dla Lubelszczyzny...

04.01.2013
autor: Admin

LGD Zielony Pierścień zaprasza na szkolenie dotyczące naboru wniosków

W związku z trwającym naborem wniosków w obszarze tematycznym - Rozwój infrastruktury i usług turystycznych - w ramach projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”, wspołfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej zapraszamy na jednodniowe szkolenie dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie.

31.12.2012
autor: Admin

Konferencja promująca Plan Rozwoju Turystyki

Ponad 150 osób wzięło udział w konferencji pt. „Kierunki rozwoju turystyki w subregionie Trójkąta Turystycznego Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy na lata 2012 - 2020”, która odbyła się w Puławach 13 grudnia br.

14.12.2012
autor: Admin