Harmonogram szkoleń dla II edycji.

Został już ustalony harmonogram szkoleń dla II edycji....

30.08.2012
autor: Admin

Szkolenie - jak przygotować wniosek o wsparcie z Programu Szwajcarskiego.

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w obszarze tematycznym: „Rozwój edukacji na obszarach wiejskich” finansowanego z Programu Szwajcarskiego w ramach projektu - EUROszansa dla Lubelszczyzny...

21.08.2012
autor: Admin

Wyniki ankiety - Jak podoba ci sie nowy wygląd strony ?

Zgodnie z ustalonym terminem dnia 05.08.2012r zakończyła się ankieta dotycząca nowego wyglądu strony. Poniżej przedstawiamy wyniki...

06.08.2012
autor: Admin

Ogłoszenie o naborze wniosków - Rozwój edukacji na obszarach wiejskich

Operator Dotacji: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Działania: Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe z Programu -  Euroszansa dla Lubelszczyzny...

06.08.2012
autor: Admin

Plan Rozwoju Turystyki - relacja z ostatniego warsztatu strategicznego.

W dniu 23 lipca 2012 r. w Sali Pompejańskiej w Starostwie Powiatowym w Puławach 38 osób wzięło udział w warsztacie strategicznym poświęconym przygotowaniu Planu Rozwoju Turystyki dla subregionu składającego się z 11 gmin należących do Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”.

06.08.2012
autor: Admin