Zaktualizowana lista rankingowa i rezerwowa w czwartym naborze wniosków pn.: Rozwój infrastruktury i usług turystycznych realizowanym w ramach Projektu EUROszansa dla Lubelszczyzny

W nawiązaniu do Wytycznych do przygotowania schematów dotacyjnych Operator Dotacji przedstawia zaktualizowaną na dzień 02.09.2014 r. listę wniosków przeznaczonych do dofinansowania oraz listę rezerwową w ramach czwartego naboru pn.: „Rozwój infrastruktury i usług turystycznych” numer publikacji 4/LPK/IUT/2014 w ramach działania: Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe w ramach Projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny…”..

05.09.2014
autor: Admin

Zaktualizowana lista rankingowa w trzecim naborze wniosków pn.: Promocja kultury i lokalnych zwyczajów realizowanym w ramach Projektu EUROszansa dla Lubelszczyzny

W nawiązaniu do Wytycznych do przygotowania schematów dotacyjnych Operator Dotacji przedstawia zaktualizowaną na dzień 02.09.2014 r. listę wniosków przeznaczonych do dofinansowania w ramach trzeciego naboru pn.: „Promocja kultury i lokalnych zwyczajów” numer publikacji 3/LPK/ZIK/2014 w ramach działania: Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe w ramach Projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny…”.

05.09.2014
autor: Admin

Wizyta studyjna w Szwajcarii w Kwartalniku Powiatu Puławskiego

W Kwartalniku Powiatu Puławskiego „Tu jest moje miejsce” zamieszczono informacje dotyczące III wizyty studyjnej w Szwajcarii.

04.08.2014
autor: Admin

EUROszansa dla Lubelszczyzny – wizyta studyjna w Szwajcarii

Zarząd Powiatu Puławskiego stawia na rozwój turystyki jako jednej z wiodących branż napędzających lokalną gospodarkę. Jednym z elementów wdrażania tej filozofii jest trwająca od listopada 2011 r. realizacja projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny” ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W ramach tego właśnie projektu w dniach 23-29 czerwca 13-osobowa grupa złożona z beneficjentów Programu Szwajcarskiego z Powiatu Puławskiego przebywała z wizytą studyjną w szwajcarskim regionie Valais. Głównym celem wyjazdu było zapoznanie się ze strategią promocji regionu Valais w kontekście zarządzania jego potencjałem turystycznym oraz produktami regionalnymi.

01.07.2014
autor: Admin

Zaktualizowana lista rankingowa i rezerwowa w trzecim naborze wniosków pn.: Granty START-UP realizowanym w ramach Projektu EUROszansa dla Lubelszczyzny

W nawiązaniu do Wytycznych do przygotowania schematów dotacyjnych Operator Dotacji przedstawia zaktualizowaną na dzień 15.05.2014 r. listę wniosków przeznaczonych do dofinansowania oraz listę rezerwową w ramach trzeciego naboru pn.: „Granty START-UP” numer publikacji 3/LPK/START-UP/2014 w ramach działania 6: Działania wspierające biznes w ramach Projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny…”.

09.06.2014
autor: Admin