Pomoc przy wypełnianiu formularza rekrutacyjnego.

Uprzejmie informujemy, że Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” w ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjnego KSU (PK KSU) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej świadczy usługi informacyjne i doradcze dla osób zamierzających rozpocząć oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.

31.05.2012
autor: Admin

Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień zaprasza na szkolenie dotyczące kolejnego naboru.

W związku ze zbliżającym się drugim naborem wniosków w obszarze tematycznym:  - Rozwój poprzez edukację na wsi - w ramach projektu  -EUROszansa.... - , wspołfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej zapraszamy na jednodniowe szkolenie dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie.

28.05.2012
autor: Admin

Zapraszamy na warsztaty dotyczące przygotowania Planu Rozwoju Turystyki.

31 maja br. od godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Puławach rozpoczną się warsztaty związane z przygotowaniem Planu Rozwoju Turystyki. Uczestniczyć w nich mogą mieszkańcy oraz przedstawiciele instytucji z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego z 11 gmin należących do Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”.

28.05.2012
autor: Admin

EUROszansa – 4 miliony franków na wzmocnienie gospodarki Powiatu Puławskiego. Konferencja otwarcia z udziałem przedstawicieli szwajcarskiego partnera.

16 grudnia 2011 r., w godz. 11 – 14, w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach, odbędzie się konferencja otwarcia skierowana do beneficjentów i otoczenia społeczno-gospodarczego projektu - EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów - Puławy – Kazimierz Dolny.

28.05.2012
autor: Admin

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie lokalnych projektów.

Można już składać wnioski o dofinansowanie lokalnych projektów do Operatora Grantu – Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień w związku z realizacją Programu Grantowego - EUROszansa dla Lubelszczyzny

28.05.2012
autor: Admin