30 stycznia 2012 roku upłynął termin składania wniosków w ramach pierwszego naboru pod nazwą - EURO 2012 w świadomości mieszkańców.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do Operatora Dotacji - Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień wpłynęło w sumie 14 wniosków, z tego aż 8 aplikacji złożyły podmioty z sektora społeczno-gospodarczego.

28.05.2012
autor: Admin

Zapraszamy na warsztaty przed złożeniem wniosków w ramach pierwszego naboru z Programu Szwajcarskiego.

W związku z pierwszym naborem wniosków o wsparcie finansowe z Programu Szwajcarskiego w ramach Projektu - EUROszansa dla Lubelszczyzny... - zapraszamy podmioty zamierzające złożyć wniosek w trwającym naborze na jednodniowe warsztaty dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie.

 

28.05.2012
autor: Admin

Projekty wybrane do dofinansowania z Programu Szwajcarskiego w I naborze wniosków.

Informujemy, że w wyniku oceny formalnej i merytorycznej Komisja Przyznająca Dotacje wybrała 7 projektów do dofinansowania z I naboru wniosków w ramach Programu  - EUROszansa dla Lubelszyzny...

28.05.2012
autor: Admin

Rekrutacja uczestników do II edycji szkoleń.

W dn. 02.04.2012 r. rozpoczęła się rekrutacja uczestników do II edycji szkoleń w ramach projektu - EUROszansa dla Lubelszczyzny...


Rekrutacja trwa do 29.06.2012 r.

24.05.2012
autor: Admin