Powiat Puławski ogłasza przetarg na wyjazd studyjny do Szwajcarii

Pozyskanie doświadczeń szwajcarskich w ramach projektu EUROszansa dla Lubelszczyzny - budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów - Puławy - Kazimierz Dolny.

24.03.2014
autor: Admin

Zestawienie projektów złożonych w konkursie pn. Promocja kultury i lokalnych zwyczajów

Wnioskodawcy złożyli 19 projektów w ramach trzeciego naboru wniosków w obszarze tematycznym: „Promocja kultury i lokalnych zwyczajów” (którego termin upłynął 14.03.2014r.) w Projekcie pn. EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

24.03.2014
autor: Admin

40 projektów na wsparcie przedsięwzięć turystycznych ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Wnioskodawcy złożyli 40 projektów w ramach czwartego konkursu, który zakończył się 12 marca br., w obszarze tematycznym: „Rozwój infrastruktury i usług turystycznych” w Projekcie pn. „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

24.03.2014
autor: Admin

Zestawienie projektów na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Start-up) w dodatkowym naborze w ramach Programu Szwajcarskiego

Informujemy, że do Operatora Dotacji (Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”) wpłynęło 6 projektów w dodatkowym naborze wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Start-up) w ramach Projektu pn. EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolnywspółfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

24.03.2014
autor: Admin

Zaktualizowana lista rankingowa w trzecim naborze wniosków pn.: Rozwój infrastruktury i usług turystycznych realizowanym w ramach Projektu EUROszansa dla Lubelszczyzny

W nawiązaniu do Wytycznych do przygotowania schematów dotacyjnych Operator Dotacji przedstawia zaktualizowaną na dzień 19.02.2014 r. listę wniosków przeznaczonych do dofinansowania w ramach trzeciego naboru pn.: „Rozwój infrastruktury i usług turystycznych” numer publikacji 3/LPK/IUT/2013 w ramach działania: Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe w ramach Projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny…”.

24.03.2014
autor: Admin