Zaproszenie do składania wniosków w czwartym naborze pn.: Rozwój infrastruktury i usług turystycznych w ramach Programu EUROszansa dla Lubelszczyzny

Operator Dotacji: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” informuje, że uruchomiony został czwarty nabór wniosków o dofinansowanie pn.: Rozwój infrastruktury i usług turystycznych w ramach Działania: Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe z Programu „Euroszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

06.02.2014
autor: Admin

Ogłoszenie o III naborze wniosków z obszaru tematycznego - Promocja kultury i lokalnych zwyczajów - w ramach Programu EUROszansa dla Lubelszczyzny

Operator Dotacji: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Działania: Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe z Programu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w obszarze tematycznym „Promocja kultury i lokalnych zwyczajów”.

06.02.2014
autor: Admin

Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień zaprasza do składania wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Szwajcarskiego

Do 10 lutego 2014 r. osoby fizyczne, które ukończyły szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” z elementami doradztwa w ramach Działania 6.1 Projektu „Euroszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”, z obszaru gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy (gmina wiejska), Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn, mogą składać wnioski o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 6 - Działania wspierające biznes  z Programu „Euroszansa dla Lubelszczyzny…” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

13.01.2014
autor: Admin

Projekty wybrane do dofinansowania z Programu EUROszansa dla Lubelszczyzny w trzecim naborze wniosków w obszarze tematycznym: Rozwój edukacji na obszarach wiejskich

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” informuje, że w wyniku oceny formalnej i merytorycznej Komisja Przyznająca Dotacje wybrała 3 projekty do dofinansowania w ramach III naboru wniosków w obszarze tematycznym „Rozwój edukacji na obszarach wiejskich” – nr publikacji 3/PLK/Edu/2013 w ramach Działania: Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe z Programu - Euroszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny - współfinansowanego przez Szwajcarię ze szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

17.12.2013
autor: Admin

Projekty wybrane do dofinansowania z Programu EUROszansa dla Lubelszczyzny w trzecim naborze wniosków w obszarze tematycznym: Rozwój infrastruktury i usług turystycznych

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” informuje, że w wyniku oceny formalnej i merytorycznej Komisja Przyznająca Dotacje wybrała 20 projektów do dofinansowania w ramach dostępnego limitu środków w III naborze wniosków w obszarze tematycznym „Rozwój infrastruktury i usług turystycznych” – nr publikacji 3/PLK/IUT/2013 w ramach Działania: Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe z Programu - Euroszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny - współfinansowanego przez Szwajcarię ze szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

02.12.2013
autor: Admin