Aktualizacji listy wniosków przeznaczonych do dofinansowania

W nawiązaniu do Wytycznych do przygotowania schematów dotacyjnych informuję o aktualizacji listy wniosków przeznaczonych do dofinansowania w ramach drugiego naboru pn.: „Rozwój infrastruktury i usług turystycznych” numer publikacji 2/LPK/IUT/2012 w ramach działania: Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe w ramach Projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny…”.

18.10.2013
autor: Admin

40 wniosków wpłynęło w konkursie dotyczącym rozwoju infrastruktury i usług turystycznych.

Do 26 września br. wnioskodawcy złożyli 40 projektów w ramach trzeciego konkursu w obszarze tematycznym: „Rozwój infrastruktury i usług turystycznych” w Projekcie pn. EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu
w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”
współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

02.10.2013
autor: Admin

Projekty wybrane do dofinansowania z Programu EUROszansa dla Lubelszczyzny w drugim naborze wniosków w obszarze tematycznym: Rozwój infrastruktury i usług turystycznych

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” informuje, że w wyniku oceny formalnej i merytorycznej Komisja Przyznająca Dotacje wybrała 16 projektów do dofinansowania w ramach dostępnego limitu środków w II naborze wniosków w obszarze tematycznym „Rozwój infrastruktury i usług turystycznych”...

02.10.2013
autor: Admin

Dodatkowe szkolenie dla Beneficjentów w obszarze tematycznym - Rozwój infrastruktury i usług turystycznych

Zapraszamy na jednodniowe szkolenie dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie.

04.09.2013
autor: Admin

Szkolenie dla Beneficjentów naboru Granty na START-UP

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” uprzejmie informuje, że w dniu 05.09.2013r. w godz. 09:00-14:00 w siedzibie Nałęczowskiego Ośrodka Kultury przy Al. Lipowej 6 odbędzie się szkolenie, którego celem będzie przygotowanie jego uczestników do prawidłowego wdrażania i rozliczania projektów realizowanych w ramach drugiego naboru Granty „Start-up” z Programu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

04.09.2013
autor: Admin