Trzeci nabór wniosków w obszarze tematycznym - Rozwój infrastruktury i usług turystycznych

Operator Dotacji: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w ramach trzeciego naboru wniosków pn.: „Rozwój infrastruktury i usług turystycznych” w ramach Działania: Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe z Programu „Euroszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

26.08.2013
autor: Admin

LGD zaprasza na szkolenia dotyczące kolejnego naboru wniosków w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

W związku z zaplanowanym naborem wniosków w obszarze tematycznym:

 „Rozwój Infrastruktury i usług turystycznych” ( termin zakończenia naboru planowany jest na 26.09.2013), nr publikacji 3/LPK/IUT/2013 w ramach projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej zapraszamy na jednodniowe szkolenia dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie.

26.08.2013
autor: Admin

Ogłoszenie o naborze wniosków - Rozwój edukacji na obszarach wiejskich

Operator Dotacji: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Działania: Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe z Programu „Euroszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w obszarze tematycznym „Rozwój edukacji na obszarach wiejskich”.

05.08.2013
autor: Admin

Projekty wybrane do dofinansowania z Programu Szwajcarskiego w II naborze wniosków: Granty na START-UP

Informujemy, że w wyniku oceny formalnej i merytorycznej Komisja Przyznająca Dotacje wybrała w ramach dostępnego limitu środków 24 projekty do dofinansowania w II naborze wniosków w obszarze tematycznym „Granty na START-UP” w ramach Działania 6: Działania wspierające biznes z Programu  - Euroszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny - współfinansowanego przez Szwajcarię ze szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

05.08.2013
autor: Admin

Rozeznanie cenowe dotyczące dostawy produktów promocyjnych

Rozeznanie cenowe dotyczące dostawy produktów promocyjnych w ramach Projektu pn. EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”

współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Ofertę należy złożyć na piśmie do dnia 19.07.2013, do godz. 12.00  do siedziby Zamawiającego.

05.07.2013
autor: Admin