Zaproszenie na konferencję „JESTEŚMY AKTYWNI”

Lubelski Ośrodek Doradzstwa Rolniczego w Końskowoli i Starostwo Powiatowe w Puławach zapraszają na konferencję „JESTEŚMY AKTYWNI” - która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2013 roku o godzinie 13.00 w LODR w Końskowoli, ul. Pożowska 8.

26.06.2013
autor: Admin

Zestawienie wniosków o pomoc finansową na tworzenie infrastruktury turystycznej w ramach Programu szwajcarskiego złożonych do 11 czerwca br.

Informujemy, że do 11 czerwca br. do Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” wpłynęło 31 wniosków o przyznanie pomocy finansowej na projekty w zakresie usług i infrastruktury turystycznej. Wielkość wnioskowanej pomocy przekracza limit ustalony w konkursie. Większość wniosków (80%) została złożona przez podmioty z sektora społecznego i przez przedsiębiorców.

17.06.2013
autor: Admin

LGD Zielony Pierścień zaprasza na szkolenia dotyczące kolejnych naborów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

W ramach projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej zapraszamy na jednodniowe szkolenie dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie.

17.06.2013
autor: Admin

Zestawienie wniosków o pomoc finansową z Programu Szwajcarskiego na uruchomienie działalności gospodarczej

Wnioskodawcy złożyli 32 wnioski do Biura Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” na uruchomienie działalności gospodarczej w branży turystycznej. Wielkość wnioskowanej pomocy przekracza limit ustalony w konkursie.

23.05.2013
autor: Admin

Delegacja ze Szwajcarii z Ambasadorem Lukasem Beglingerem na czele odwiedziła Powiat Puławski

7 maja 2013 r. w ramach projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” w powiecie puławskim gościli przedstawiciele szwajcarskiego partnera projektu realizowanego od 2011 r. przez Powiat Puławski. Szwajcarzy są szczególnie zainteresowani rzeczywistymi rezultatami działań przeprowadzonych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – ich wpływem na rozwój regionu oraz na jakość życia mieszkańców Powiatu Puławskiego. Najważniejszym punktem programu były wizyty w miejscach realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie w konkursach i już zostały zakończone.

09.05.2013
autor: Admin