Delegacja ze Szwajcarii z Ambasadorem Lukasem Beglingerem na czele z oficjalną wizytą w Powiecie Puławskim

7 maja 2013 r. w ramach projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” w powiecie puławskim będą gościć przedstawiciele szwajcarskiego partnera projektu realizowanego od 2011 r. przez Powiat Puławski. Szwajcarzy są szczególnie zainteresowani rzeczywistymi rezultatami działań przeprowadzonych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – ich wpływem na rozwój regionu oraz na jakość życia mieszkańców Powiatu Puławskiego. Najważniejszym punktem pobytu będą wizyty w miejscach realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie w konkursach i już zostały zakończone.

06.05.2013
autor: Admin

Zapraszamy na szkolenie dotyczące kolejnego naboru pn. Rozwój infrastruktury i usług turystycznych - w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

W związku z ogłoszonym w dniu 24 kwietnia 2013 r. drugim naborem wniosków w obszarze tematycznym - Rozwój infrastruktury i usług turystycznych - w ramach projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej zapraszamy na jednodniowe szkolenie dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie.

06.05.2013
autor: Admin

Zaktualizowana lista rankingowa w naborze Rozwój infrastruktury i usług turystycznych

W nawiązaniu do Wytycznych do przygotowania schematów dotacyjnych przedstawiamy zaktualizowaną na dzień 26.04.2013 r. listę wniosków przeznaczonych do dofinansowania w ramach pierwszego naboru pn.: „Rozwój infrastruktury i usług turystycznych” numer publikacji 1/LPK/IUT/2012 w ramach działania: Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe w ramach Projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny…”.

29.04.2013
autor: Admin

Ogłoszenie o naborze wniosków z Programu Szwajcarskiego - Rozwój infrastruktury i usług turystycznych

Operator Dotacji: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Działania: Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe z Programu „Euroszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

25.04.2013
autor: Admin

Ogłoszenie o naborze wniosków z Programu Szwajcarskiego - Promocja kultury i lokalnych zwyczajów

Operator Dotacji: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Działania: Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe z Programu „Euroszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w obszarze tematycznym „Promocja kultury i lokalnych zwyczajów”

24.04.2013
autor: Admin