Artystyczny Wehikuł Czasu

TYTUŁ PROJEKTU

Artystyczny Wehikuł Czasu

BENEFICJENT

Dagmara Sawa

MIEJSCOWOŚĆ

Nałęczów

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu 67 902,48 zł kwota otrzymanego dofinansowania 40 000,00 zł (58,91 %)

DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI
wrzesień 2013 r.

STRONA INTERNETOWA

www.zabytkowepodziemia.wix.com

CEL

Głównym celem działalności jest świadczenie usług kulturalnych połączonych z edukacją społeczeństwa poprzez udostępnianie turystom Podziemia Willi Nagórze w uzdrowisku Nałęczów.

DZIAŁANIA

Realizacja projektu przyczyniła się do adaptacji piwnicy w obiekcie zabytkowej willi, znajdującej się w centrum Nałęczowa. Podjęte działania polegały na adaptacji łazienki, zainstalowaniu kominków, podłączeniu ogrzewania, zaadaptowaniu baru z pełnym wyposażeniem. Lokal udostępniany jest turystom w celu organizacji warsztatów, seminariów, wykładów, wystaw oraz wernisaży m.in. warsztatów etnograficznych i przyrodniczych, przybliżających elementy natury i tradycji regionu; malarstwa pod okiem praktyków i pedagogów; artterapii z możliwością rysowania na sztalugach. Usługa nastawiona jest również na gości z krajów niemieckojęzycznych. Turyści mogą spędzać czas poza miejscem swojego zakwaterowania zaś obcokrajowcy mogą porozmawiać w ojczystym języku. Mile widziane są osoby niesłyszące oraz niedosłyszące, porozumiewające się w języku migowym.

WSKAŹNIKI

Beneficjent w kolejnych latach planuje rozszerzyć ofertę o catering, a uzyskane dochody przeznaczyć na organizowanie ognisk, adaptację ogrodu, wybudowanie altany oraz stawu. W pierwszym roku prowadzonej działalności zorganizowano 8 imprez, w kolejnych latach pomieszczenie będzie wynajmowane szacunkowo 36 razy w skali roku.