Bar „Przystań” w Kazimierzu Dolnym – modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz promocja kuchni i produktów lokalnych

TYTUŁ PROJEKTU

Bar „Przystań” w Kazimierzu Dolnym – modernizacja zaplecza  gastronomicznego oraz promocja kuchni i produktów lokalnych

BENEFICJENT

Bar „Przystań” Remigiusz Samcik

MIEJSCOWOŚĆ

Kazimierz Dolny

PARTNER WSPIERAJĄCY

Żegluga Pasażerska Henryk Skoczek, Bobik Aktywny Wypoczynek, Jarosław Jaszczyński, Paweł Czopek  PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MIX (EkoBus),

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 70 738,00 zł., kwota dofinansowania: 42 442,00 zł. (59,99%),

CZAS REALIZACJI

3 miesiące (kwiecień – czerwiec 2015)

STRONA INTERNETOWA

barprzystan.com

CEL

Wzrost konkurencyjności  restauracji Bar „Przystań” w Kazimierzu Dolnym poprzez poprawę jakości świadczonych usług gastronomicznych i wdrożenie dobrych praktyk szwajcarskich.

DZIAŁANIA

Działania Projektu były ukierunkowane na podniesienie standardu istniejącej infrastruktury gastronomicznej w regionie – po jego realizacji Bar działający od 10 lat oferuje zupełnie nowe dania, przyrządzone z lokalnych produktów. Dodatkowo nowy sprzęt znacznie zmienia jakość podawanych potraw oraz przyspiesza pracę kucharzy. Ponadto działania promocyjne przyczyniły się do upowszechnienia atrakcji regionu jaką jest jedyny Bar na Wiśle na Lubelszczyźnie. Bardzo mocno jest promowany i tworzony sieciowy produkt turystyczny – m.in. poprzez partnerstwo z firmą Bobik Aktywny Wypoczynek czy firmą oferująca zwiedzanie Kazimierza w EkoBusach. W ramach projektu doposażono bar w nowy, niezbędny sprzęt kuchenny m.in. kuchnię gazową, stoły, piec konwekcyjno-parowy, wprowadzono do menu potrawy przygotowywane z produktów regionalnych (naleśniki z konfiturami z Klementowic, pierogi z kaszą i serem kozim z Wierzchoniowa), zakupiono tablice informacyjne o produktach i ofercie baru.

 

WSKAŹNIKI
Efektem końcowym jest wzrost konkurencyjności firmy, lepszy standard usług, zmodernizowana baza gastronomiczna, promocja lokalnych produktów i lokalnej kuchni. Grupy docelowe to: klienci indywidualni, grupowi, firmy organizujące wyjazdy integracyjne czy szkolenia dla swoich pracowników. W przyszłości planuje się kontynuację projektu poprzez nawiązywanie dalszej współpracy z innymi organizatorami turystyki w regionie w celu dostarczania ich Klientom cateringu czy obiadów na miejscu w Barze, dodatkowo dzięki tej współpracy będą powstawały nowe produkty turystyczne – zwiedzanie okolicy, korzystanie z atrakcji połączone z możliwością spróbowania lokalnej kuchni. Wnioskodawca planuje dalsze urozmaicanie menu Baru i wprowadzanie nowych produktów lokalnych oraz nawiązywanie współpracy z producentami, a także umieszczanie na tablicy nowych informacji o produktach i producentach. Dodatkowo w dalszej przyszłości Wnioskodawca chce otworzyć kolejny punkt gastronomiczny na rynku w Kazimierzu Dolnym w celu świadczenia usługi przez cały rok.