Budowa budynku usługowo turystycznego dla świadczenia usług noclegowych oraz zakup wyposażenia pokoi, łazieniek, pomieszczeń towarzyszących - salonu

TYTUŁ PROJEKTU

Budowa budynku usługowo turystycznego do świadczenia usług noclegowych oraz zakup wyposażenia pokoi, łazienek i pomieszczeń towarzyszących - salonu

BENEFICJENT

Alicja Wolska

MIEJSCOWOŚĆ

Janowiec

PARTNERZY

Nie przewidziano udziału partnerów

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 291 098,71 zł kwota otrzymanego dofinansowania 141 999,37 zł (60 %)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

15 miesięcy (czerwiec 2013 r. - sierpień 2014 r.)

CEL

Głównym celem projektu jest rozszerzenie oferty o usługi turystyczne i usługowe. Intencją Wnioskodawcy jest stworzenie bazy noclegowej by atrakcja turystyczna jaką jest Zamek, nie była postrzegana jako atrakcja turystyczna dla przyjezdnych turystów, ale również miejscowość w której można zatrzymać się na dłużej.

DZIAŁANIA

Realizacja założonych działań umożliwiła budowę gospodarstwa agroturystycznego w centrum Janowca. Do dyspozycji gości przeznaczono cztery wyposażone pokoje z łazienkami oraz salon. W nowopowstałym budynku przewidziano 8 miejsc noclegowych. Salon pełni funkcję miejsca spotkań organizowanych cyklicznie z udziałem turystów, osób z pobliskich miejscowości oraz twórców ludowych którzy przybliżą historię i kulturę regionu. Wykorzystując dziedzictwo historyczne, religijne i kulturowe atrakcyjnego turystycznie regionu w salonie został zorganizowany punkt pamiątek który stanowi bazą do dalszego rozwoju poprzez budowę produktu turystycznego który jest marką firmy.

W ramach działań promocyjnych zaprojektowano i wydrukowano ulotki, foldery dla firm, pocztówki, zamieszczono informacje o projekcie w prasie oraz przygotowano tablice informacyjną i promocyjną.

WSKAŹNIKI

Utworzenie nowego miejsca noclegowego w Janowcu wpłynęło na zwiększenie ruchu turystycznego w miejscowości. Możliwość noclegu w dobrych warunkach pozwala pozostać dłużej w subregionie. Dłuższy pobyt turystów mobilizuje mieszkańców z terenu oddziaływania projektu na działania w kierunku budowy produktu turystycznego, co ma za zadanie przynieść korzyści ekonomiczne oraz wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości w regionie. Szacunkowo z oferty gospodarstwa agroturystycznego skorzysta około 1520 osób rocznie.