Rozszerzenie oferty turystycznej kwatery – Modrzewiowy Zdrój

TYTUŁ PROJEKTU

Rozszerzenie oferty turystycznej kwatery – Modrzewiowy Zdrój.

BENEFICJENT

Cezary Rułka

MIEJSCOWOŚĆ

Cezaryn, Żyrzyn

PARTNER WSPIERAJĄCY
-

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 264 569,10 zł., kwota dofinansowania: 158 741,46 zł. (60%)

CZAS REALIZACJI

3 miesiące, (1 kwietnia 2015r. do 30 czerwca 2015r.)

STRONA INTERNETOWA

-                  

CEL

Celem ogólnym projektu jest wykorzystanie potencjału subregionu do zwiększenia atrakcyjności turystycznej oraz rozwoju turystyki wiejskiej.

DZIAŁANIA

Główne działania podjęte w ramach realizacji projektu to: organizacja projektu, utworzenie nowych atrakcji rekreacyjno wypoczynkowych na działce przeznaczonej dla turystów zgodnie z kosztorysem budowlanym, w tym: zakup i montaż groty solnej, zakup i montaż Jacuzzi, zakup 10 rowerów, zakup 6 szt. zestawów do Paintballu, zakup 6 szt podestów mobilnych do Paintballu, zakup gry stołowej piłkarzyki, zakup 2 szt. stołów do masażu, a także promocja projektu(opracowanie treści i szaty graficznej materiałów promocyjnych, w tym nowej oferty, zakup ulotek promocyjnych – 200 szt. zakup tablicy informacyjnej – 1 szt., zakup tablicy pamiątkowej – 1 szt.).

WSKAŹNIKI

Obszar realizacji projektu z uwagi na atrakcyjne leśne położenie w pobliżu Rezerwatu Przyrody Piskory oraz w pobliżu pradoliny Wieprza, bogatą historię, niepowtarzalny krajobraz i dobre warunki klimatyczne - jest znany w kraju i na świecie jako obszar o wybitnych walorach turystyczno – wypoczynkowych. Dlatego bogactwo to poprzez stworzenie niezbędnej infrastruktury noclegowej daje szanse na zachęcanie rodzin z dziećmi, grup znajomych, myśliwych, wędkarzy chcących spędzić czas z dala od miasta w warunkach typowo wiejskich tym samym do rozwoju turystyki na terenie subregionu. Stworzenie  nowej oferty turystycznej w istniejącym obiekcie bazy noclegowej daje szanse na zwiększenie liczby turystów odwiedzających ten obszar subregionu. Ponadto promocja obszaru jako miejsca magicznego, uzdrawiającego, romantycznego z natchnieniem artystycznym spowoduje większe zainteresowanie obszarem oraz przyczyni się do promocji dziedzictwa kulturowego subregionu.
Grupę docelową będą stanowili turyści krajowi jak i zagraniczni:

- rodziny wielopokoleniowe (dziadkowie, rodzice, dzieci),

- małe grupy artystyczne itp. o różnym stopniu zamożności,

- osoby indywidualne, preferujące wypoczynek o wysokich walorach poznawczych, przyrodniczych i rekreacyjnych

- osoby indywidualne ceniące ciszę i spokój,  wędkarze