Budowa wiat turystycznych z elementami małej architektury na terenie Gminy Puławy

TYTUŁ PROJEKTU

Budowa wiat turystycznych z elementami małej architektury na terenie Gminy Puławy

BENEFICJENT

Gmina Puławy

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Ochotnicza Straż Pożarna w Kajetanowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Łęce, Ochotnicza Straż Pożarna w Niebrzegowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach, Szkoła Podstawowa w Leokadiowie, Szkoła Podstawowa w Opatkowicach

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu 197 207,01 zł kwota otrzymanego dofinansowania 167 625,95 zł (85%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

7 miesięcy (15 styczeń- 15 sierpień 2014)

STRONA INTERNETOWA

www.gminapulawy.pl

CEL

Zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego poprzez poprawę jakości istniejącej sieci szlaków turystycznych poprzez wyznaczenie nowych miejsc odpoczynku przy szlakach na terenie gminy Puławy.

DZIAŁANIA

W ramach działania wyznaczono i zorganizowano nowe miejsca odpoczynku przy sieci szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych, kajakowych, nordic walking zlokalizowanych na terenie Gminy, w centralnych punktach miejscowości lub w innych miejscach w których odnotowany jest ruch turystyczny. Wiaty zostały wybudowane w 9 miejscowościach (Łęka, Tomaszów, Opatkowice, Niebrzegów, Kajetanów, Skoki, Leokadiów, Jaroszyn, Góra Puławska). Realizacja projektu objęła budowę powtarzalnej wiaty turystycznej z elementami małej architektury w postaci kosza na śmieci, stojaka na rowery, dwóch stołów, czterech ław.

W ramach działań promocyjnych utworzono stałą zakładkę na stronie internetowej Wnioskodawcy oraz przewidziano promocję projektu w wydawanym przez Wnioskodawcę piśmie samorządowym mieszkańców.

Lokalizacje wiat turystycznych znajdują się na opracowanych mapach oraz przewodnikach turystycznych.

WSKAŹNIKI

Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu turystycznej atrakcyjności i konkurencyjności gminy Puławy oraz całego subregionu. Turyści uzyskali dostęp do infrastruktury turystycznej co wpłynęło pozytywnie na wykorzystanie potencjału turystycznego oraz zwiększenie ruchu turystycznego. Wiaty stanowią system odpoczynku dla turystów pieszych i rowerowych na terenie Gminy