Edukacyjny Ogród Różany

TYTUŁ PROJEKTU

Edukacyjny Ogród Różany

BENEFICJENT

Sylwia Skwarek

MIEJSCOWOŚĆ

Stara Wieś gm. Końskowola

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 59 000,00 zł kwota otrzymanego dofinansowania 40 000,00 zł (67,80 %)

DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI
wrzesień 2013 r.

CEL

Stworzenie innowacyjnego Ogrodu Różanego udostępnionego dla zwiedzających, oraz przeprowadzanie warsztatów około różanych.

DZIAŁANIA

Głównym przedmiotem jest stworzenie Edukacyjnego Ogrodu Różanego udostępnionego dla zwiedzających w którym odbywać będą się warsztaty około różane.

Warsztaty florystyczne polegają na nauce tworzenia bukietów z suszonych, sztucznych i żywych róż, kulinarne stwarzają możliwość nauki przygotowania potraw z motywem różanym, bibułkarskie polegają na tworzeniu sztucznych kwiatów z bibuły. Prowadzone są warsztaty z motywem przewodnim masy solnej z której tworzone są kwiaty oraz nauka wykonywania biżuterii. Możliwe jest zorganizowanie imprezy okolicznościowej w formie ogrodowych urodzin dla dzieci i młodzieży oraz spotkań integracyjnych – opracowane pakiety oraz wspólne imprezy umożliwią miłośnikom róż poznanie walorów Różanej Krainy. W ramach działań edukacyjnych przeprowadzane są warsztaty związane z uprawą, rozmnażaniem i pielęgnacją roślin. Dodatkową atrakcją jest zwiedzanie ogrodu.

WSKAŹNIKI

Gmina Końskowola jest zagłębiem różanym zaś motyw róży cieszy się zainteresowaniem  wśród turystów i kupców. Występuje realne zapotrzebowanie na Ogród Różany dostępny dla zwiedzających, którzy oprócz zwiedzania jedno lub dwuletnich plantacji z których słynie okolica, chcą poznać produkowane przez miejscowych plantatorów rośliny oraz etapy uprawy, pielęgnacji i wykorzystania kwiatów róż. 

W kolejnych latach Beneficjent planuje inwestować w rozszerzenie oferty o wyrób olejku różanego i suszenie płatków róż z wieloma możliwościami ich wykorzystania. Planowane jest wzbogacenie oferty o produkt lokalny produkowany w gospodarstwie- konfitura z płatków dzikiej róży oraz nalewka z owoców dzikiej róży.