EURO 2012 w świdomości mieszkańców

Nabór

Liczba złożonych wniosków: 14

Liczba wniosków przeznaczonych do dofinansowania: 7

Kwota otrzymanego dofinansowania z S-PPW: 472 987,48 zł