Odnowa w drzewach - projekt rozwoju turystyki regionalnej Nałęczowa

TYTUŁ PROJEKTU

Odnowa w drzewach - projekt rozwoju turystyki regionalnej Nałęczowa

BENEFICJENT

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jakub Fraszka

MIEJSCOWOŚĆ

Nałęczów

PARTNERZY

Gospodarstwo Ogrodnicze Anna Wójcik- Kager

KWOTA DOFINANSOWANIA

Całkowia wartość projektu: 208 157, 80 zł Kwota otrzymanego dofinansowania: 124 873,86 zł (60%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

3 miesiące (czerwiec- sierpień 2014 r.)

STRONA INTERNETOWA

www.wdrzewach.pl

CEL

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i rozpoznawalności turystycznej regionu Nałęczowa na tle Lubelszczyzny, poprzez podniesienie jakości funkcjonującego obiektu w wyniku dodania infrastruktury związanej z turystyką aktywną- budowę altany rekreacyjnej z funkcją odnowy biologicznej.

DZIAŁANIA

Realizacja projektu umożliwiła utworzenie nowego obiektu zlokalizowanego w prowadzonym przez Wnioskodawcę ośrodku „W drzewach”, oraz rozwój istniejących atrakcji turystycznych podnoszących jakość produktów turystycznych poprzez wzbogacenie atrakcji turystycznej (trzy Altany w koronie drzew z funkcją spania) w wyniku budowy nowego obiektu składającego się z altany z funkcją odnowy biologicznej wraz z otaczającym ją bezpośrednio ogrodem. W altanie znajduje się: sauna sucha, sauna na podczerwień, grota solna wyłożona solą himalajską oraz strefa relaksu i masażu. Wnioskodawca dzięki wysokiej dbałości o jakość wykończenia i architekturę oraz niepowtarzalne otoczenie stworzył ofertę typu „premium” dla wymagających klientów. Grupą docelową są turyści zainteresowani nietypowym i oryginalnym wypoczynkiem oraz odnową biologiczną w nietypowych warunkach.

WSKAŹNIKI

Realizacja projektu przyczyniła się do uzupełnienia oferty turystycznej Wnioskodawcy. Z przeprowadzonych analiz oraz zapotrzebowania zgłaszanego przez klientów wynika, że dzięki wybudowaniu dodatkowej altany z odnową biologiczną możliwe będzie zwiększenie sprzedaży o 100 osób dla każdej z trzech altan noclegowych.