„Folwarczny Zwierzyniec”- uzupełnienie oferty turystycznej w pensjonacie „Folwark Walencja”

TYTUŁ PROJEKTU

„Folwarczny Zwierzyniec”- uzupełnienie oferty turystycznej w pensjonacie „Folwark Walencja”

BENEFICJENT

"Folwark Walencja" B.J.E. Kowalscy Sp. J.

MIEJSCOWOŚĆ

Kazimierz Dolny

PARTNER WSPIERAJĄCY

Lokalna Organizacja Turystyczna "Kraina Lessowych Wąwozów"

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 265 485, 67 zł kwota otrzymanego dofinansowania: 159 291, 40 zł (60 %)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

7 miesięcy (styczeń- lipiec 2014 r.)

STRONA INTERNETOWA

www.folwarkwalencja.pl

CEL

Zwiększenie atrakcji turystycznych dostępnych w Pensjonacie Folwark Walencja, o elementy typowo wiejskie oraz elementy agroturystyczne. Projekt ma na celu uzupełnienie dotychczasowej (tradycyjnej) oferty Pensjonatu o elementy innowacyjne, właściwe dla gospodarstw agroturystycznych.

DZIAŁANIA

W ramach działania wybudowano budynek gospodarczy, w którym hodowany jest inwentarz m.in. kozy, kury, gęsi, kaczki oraz indyki. Dodatkowo budynek gospodarczy jest miejscem wykorzystywanym do suszenia zebranych ziół, owoców oraz grzybów. Goście hotelowi mogą uczestniczyć w ich zbiorach oraz w przygotowywaniu domowych win, nalewek oraz przetworów. Budynek gospodarczy posiada pomieszczenie stajni z wydzielonymi boksami dla koni, które są udostępniane gościom Pensjonatu.

WSKAŹNIKI

Beneficjent w przyszłości planuje rozbudowę oferty poprzez zakup konia pociągowego wraz z tradycyjnym sprzętem wykorzystywanym przy pracach polowych. Planowane jest rozszerzenie oferty o organizację krótkich wycieczek konnych oraz zakup sani który umożliwi organizowanie kuligów w okresie zimowym.