Gimnzajum Aktywacja - program edukacyjny rozwijający podstawy przedsiębiorcze wśród młodych ludzi z terenu Gminy Markuszów

TYTUŁ PROJEKTU

Gimnazjum Aktywacja - program edukacyjny rozwijający podstawy przedsiębiorcze wśród młodych ludzi z terenu Gminy Markuszów

BENEFICJENT

Gmina Markuszów

MIEJSCOWOŚĆ

Markuszów

PARTNER WSPIERAJĄCY

Parafia św. Józefa w Markuszowie

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 26 739,00 zł

kwota otrzymanego dofinansowania: 21 709,00 zł (85%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

9 miesięcy (sierpień 2013- kwiecień 2014 r.)

STRONA INTERNETOWA

http://spmarkuszow.edupage.org

http://spmarkuszow.edupage.org/album

CEL

Rozwijanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów Zespołu Szkół w Markuszowie poprzez zwiększenie umiejętności rozwiązywania problemów w sposób twórczy, zwiększenia skutecznego komunikowania się w języku angielskim oraz rozwijanie umiejętności planowania i realizacji przedsięwzięć w dziedzinie turystyki.

DZIALANIA

Działaniem zostało objętych79 uczniów gimnazjum z klas I-III w Zespole Szkół w Markuszowie. Program edukacyjny zakładał przeprowadzenie zajęć o tematyce przedsiębiorczości, warsztatów regionalnych, zajęć nordic walking, warsztatów ekologicznych, zajęć koła turystycznego, warsztatów kreatywnego myślena, zajęć z języka angielskiego. Uczestnicy nabyli nowe umiejętnosci dzięki którym będą potrafili założyć i prowadzić gospodarstwo agroturystyczne, zapewnić swoim gościom różnorodne, kreatywne formy spędzania czasu wolnego (spacery, wycieczki rowerowe, nordic walking trasami przyrodniczymi, historycznymi, literackimi, warsztaty rękodzielnicze, kulinarne) będą przygotowywani do przyjęcia obcokrajowców w swoim gospodarstwie agroturystycznym. W ramach realizacji zajęć odbywały się konkursy (m.in. na logo gospodarstwa agroturystycznego, biznesplan, program pobytu na terenie gminy dla grupy turystów z dziećmi, folder gospodarstwa agroturystycznego). W ramach realizacji projektu zorganizowano wizytę studyjną w gospodarstwie agroturystycznym Młyn Hipolit w Nowym Gaju podczas której uczniowie poznali ciekawe formy spędzania czasu wolnego które można zaproponować turystom. W Muzeum Minerałów uczestniczyli w warsztatach odlewania monet, płukania złota, czerpania papieru, pokazie wybuchu wulkanów.

WSKAŹNIKI

Po zakończeniu projektu zajęcia dla młodzieży będą kontynuowane. Uczniowie nabyli nowe umiejętności oraz poszerzyli swoją wiedzę którą w przyszłości będą mogli wykorzystać w planowaniu kariery zawodowej związanej z rozwojem turystyki na terenie Gminy Markuszów.