Gospodarstwo Agroturystyczne „Lipowe wzgórze”- rozwój oferty produktu turystycznego w krajobrazie kulturowym regionu

TYTUŁ PROJEKTU

Gospodarstwo Agroturystyczne „Lipowe wzgórze”- rozwój oferty produktu turystycznego w krajobrazie kulturowym regionu

BENEFICJENT

Justyna Janczak Kwatera Agroturystyczna "Lipowe wzgórze"

MIEJSCOWOŚĆ

Maszki gm. Wojciechów

PARTNER WSPIERAJĄCY

Willa Ostoja w Kazimierzu Dolnym, Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych, Zygmunt Czobot, Studio Sensual Ceramiki

KWOTA DOFINANSOWANIA

Całkowita wartość projektu: 90 153, 76 zł Kwota otrzymanego dofinansowania: 54 092, 25 zł (60%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

7 miesięcy (czerwiec- grudzień 2014 r.)

CEL

Celem projektu jest poprawa jakości produktu turystycznego poprzez modernizację bazy noclegowej oraz doposażenie gospodarstwa agroturystycznego „Lipowe wzgórze”, oferującego szeroki zakres usług, w tym docelowo 8 miejsc noclegowych.

DZIAŁANIA

Realizacja zamierzonych działań rozszerzyła ofertę gospodarstwa agroturystycznego prowadzonego na terenie Gminy Wojciechów, wzbogacając ją o dodatkowe miejsca noclegowe na poddaszu budynku. Prace remontowe podwyższyły komfort pobytu w gospodarstwie, oraz zmniejszyły koszty utrzymania poprzez ocieplenie dachu. Ponadto zakupiono dodatkowe wyposażenie w części wypoczynkowej oraz sypialnianej obiektu w postaci m.in. mebli tj. łóżek, szafek nocnych, pościeli itp.

Produkt turystyczny uatrakcyjniono poprzez zapewnienie dostępu do infrastruktury sportowo- rekreacyjnej. W efekcie powyższych działań Beneficjent zakupił rowery oraz kije do Nordic Walking. W ogrodzie dostępny jest grill oraz plac zabaw dla najmłodszych. Nawiązując do rzemieślniczej tradycji Wojciechowa goście mają możliwość wzięcia udziału w warsztatach ceramicznych polegających na ukształtowaniu, lakierowaniu i wypalaniu glinianych form wedle własnej koncepcji estetycznej.

Beneficjent, umożliwia zapoznanie się ze specyfiką kulinarną regionu zapewniając chętnym gościom możliwość nauki przygotowywania lokalnych wyrobów kulinarnych m.in. tradycyjnego chleba na własnym zakwasie, lubelskiego cebularza, dżemów, konfitur z owoców z miejscowych gospodarstw.

WSKAŹNIKI

Zysk wypracowany w wyniku realizacji projektu i dotychczasowej pracy, Beneficjent przeznaczy na dokonywanie nowych inwestycji, niezbędnych do wdrażania kolejnych produktów turystycznych.