Izba Produktu Lokalnego i Punkt Informacji Turystycznej

TYTUŁ PROJEKTU

Izba Produktu Lokalnego i Punkt Informacji Turystycznej

BENEFICJENT

Gminny Ośrodek Kultury w Puławach z siedzibą w Gołębiu

MIEJSCOWOŚĆ

Gołąb gm. Puławy

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Towarzystwo Przyjaciół Gołębia, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Floriana i Świętej Katarzyny w Gołębiu

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 94 749,23 zł Kwota otrzymanego dofinansowania: 79 559,53 zł (85%)

CZAS REALIZACJI

12 miesięcy (maj 2013 r.- kwiecień 2014r.)

STRONA INTERNETOWA

www.gokgolab.pl

CEL

W ramach realizacji projektu turysta będzie miał możliwość zapoznania się z lokalnymi produktami oraz bezpośredniego obcowania ze sztuką poprzez udział w spotkaniach, wystawach oraz warsztatach organizowanych przez ludzi kultury i sztuki. Ważnym elementem działania jest umożliwienie zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat Gołębia oraz okolicznych wsi.

DZIAŁANIA

W ramach działań powstała Izba Produktu Lokalnego i Punkt Informacji Turystycznej. Turysta w tych miejscach uzyska szczegółowe informacje o produkcie lokalnym, zabytkach, ścieżkach rowerowych, imprezach kulturalnych, i innych wydarzeniach interesujących pod względem turystycznym. Umożliwiony został bezpośredni kontakt z produktem, twórcą, przyrodą oraz naturą. Aby przybliżyć historię zabytków w Gołębiu, księża udostępnią zwiedzającym wnętrza Domku Loretańskiego i kościoła oraz umożliwią zapoznanie się z posiadanymi publikacjami. Wykonano remont, modernizację i adaptację pomieszczeń oraz zakupiono wyposażenie do Izby Produktu Lokalnego oraz Punktu Informacji Turystycznej. Towarzystwa Przyjaciół Gołębia zobowiązało się m.in. do organizacji spotkań z artystami i twórcami ludowymi, z ludźmi kultury oraz sztuki.

WSKAŹNIKI

Realizacja projektu przyczyniła się do powstania produktów mających wpływ na promocję regionu poprzez szczegółową informację turystyczną oraz promocję produktów tworzonych przez lokalną społeczność. Rezultat działania będzie miał trwały wpływ na grupy docelowe w postaci nasilonego ruchu turystów indywidualnych i wycieczek. Projekt po zakończeniu będzie realizowany w niezmienionej formie przez kolejne lata. Realizacja w znacznym stopniu przyczyni się do zniwelowania różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy miejskimi ośrodkami i słabymi strukturalnie regionem peryferyjnym. Punkt Informacji Turystycznej umożliwi turystom dotarcie do informacji o regionie oraz do miejsc które warto zobaczyć. Izba Produktu Lokalnego poinformuje jakie produkty twórców lokalnych i nie tylko lokalnych można zakupić. Turysta uzyska informację m.in. gdzie w okolicy można zjeść posiłek.