Jarmark „Pleć z nami w Nałęczowie” jako nowy produkt turystyczny promujący wikliniarstwo

TYTUŁ PROJEKTU

Jarmark „Pleć z nami w Nałęczowie” jako nowy produkt turystyczny promujący wikliniarstwo

BENEFICJENT

Stowarzyszenie Szkoła i Sztuka

MIEJSCOWOŚĆ

Nałęczów

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Liceum Plastyczne im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie, Nałęczowski Ośrodek Kultury, Mini Skansen Wojciechosko Zagroda

KWOTA DOFINANSOWANIA

Całkowita wartość projektu: 32 968,00 zł Kwota otrzymanego dofinansowania: 29 671,20 zł (90 %)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

4 miesiące (sierpień- listopad 2014 r.)

STRONA INTERNETOWA

https://sites.google.com/site/szkolaisztuka/home

CEL

Głównym celem projektu jest utworzenie i promocja nowego produktu turystycznego promującego wikliniarstwo, jarmarku „Pleć z nami w Nałęczowie”.  Działanie promuje lokalne dziedzictwo kulturowe, jakim jest ginący zawód- wikliniarz, poprzez warsztaty, kiermasz oraz wydanie publikacji.

DZIAŁANIA

Projekt ukierunkowano na tworzenie oraz promocję atrakcji i sieciowych produktów.

W ramach jego realizacji przeprowadzone zostały warsztaty z dziedziny wikliniarstwa, połączone ze szkoleniem z zakresu podstawowej wiedzy o wyplataniu wyrobów z wikliny, zorganizowano 4 -dniowy kiermasz promujący tradycyjne wyroby z wikliny oraz subregion jako miejsce w którym wytwarzane są takie wyroby. Uczestnicy warsztatów poznali specyfikę uprawy i przetwórstwa wikliny oraz wykonywania z niej wyrobów.

Produkt turystyczny skierowany jest do turystów (biorących udział w wydarzeniu oraz biernych- oglądających zmagania innych z wikliną), kuracjuszy oraz społeczności lokalnej.

WSKAŹNIKI

Beneficjent planuje kontynuację projektu w następnych latach. Została nawiązana współpraca partnerska z innymi podmiotami w zakresie promocji wikliniarstwa oraz współpraca sieciowa w zakresie dziedzictwa kulturowego regionu.  Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany w trakcie kolejnych imprez turystycznych z zakresu wikliniarstwa. Dodatkowo w przyszłości organizowane będą specjalne pokazy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.