Kibicujesz? Wygrywasz!

TYTUŁ PROJEKTU

Kibicujesz? Wygrywasz!

BENEFICJENT

Gmina Markuszów

MIEJSCOWOŚĆ

Markuszów


PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Parafia św. Józefa w Markuszowie, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 23 138, 43 zł Kwota otrzymanego dofinansowania: 19 667, 66 zł ( 85%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

3 miesiące (kwiecień – czerwiec 2012 r.)

STRONA INTERNETOWA

http://ugmarkuszow.bip4.e-zeto.eu

CEL

Nabycie umiejętności gry w piłkę nożną, wzrost umiejętności pozytywnego kibicowania oraz wzrost wiedzy na temat historii Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej przez uczniów z Zespołu Szkół w Markuszowie w wieku 10-15 lat.

DZIAŁANIA

Działaniem objęto 150 uczniów zainteresowanych rozwijaniem swojej pasji związanej z piłką nożną.

W ramach realizacji projektu zorganizowano zajęcia umożliwiające zdobywanie umiejętności gry w piłkę nożną dla 60 uczniów. Treningi przeprowadzono z podziałem na 4 grupy –po 10 h dla każdej z grup. W spotkaniach dotyczących rozwijania umiejętności pozytywnego kibicowania uczestniczyło 45 osób, zorganizowane zostały z podziałem na 3 grupy po 10 h każda. W zajęciach poświęconych historii Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej wzięło udział 45 osób, odbyły się z podziałem na 3 grupy po 10 h.

Uczestnicy zdobyte umiejętności oraz wiedzę zaprezentowali podczas Turnieju Piłki Nożnej w Markuszowie.

WSKAŹNIKI

Dzięki realizacji projektu odbyło się 100 h zajęć edukacyjnych. Nabyte przez uczestników umiejętności są wykorzystywane i rozwijane podczas innych zajęć oraz zawodów sportowych.