Centrum Turystyki i Rozrywki

TYTUŁ PROJEKTU

Centrum Turystyki i Rozrywki

BENEFICJENT

Marek Bieliński

MIEJSCOWOŚĆ

Wąwolnica

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 56 306,00 zł Kwota otrzymanego dofinansowania: 39 414,00 zł (70%)

DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI

wrzesień 2013 r.

CEL

Głównym celem prowadzonej działalności jest promocja turystyki lokalnej na terenach wiejskich obszaru Trójkąta Turystycznego oraz turystyki regionalnej wśród kuracjuszy Uzdrowiska Nałęczów oraz mieszkańców Nałęczowa i okolic a także dzieci i młodzieży szkolnej poprzez utworzenie biura turystyczno- rekreacyjnego.

DZIAŁANIA

Innowacyjnością usługi jest połączenie dwóch rodzajów działalności- wycieczek po malowniczych terenach subregionu oraz prowadzeniem imprez celom rozrywkowym. Wycieczki organizowane są po Trójkącie Turystycznym Kazimierz Dolny- Nałęczów- Puławy oraz Kranie Lessowych Wąwozów a także na terenie Lubelszczyzny i sąsiednich regionów. Celem wycieczek jest przede wszystkim edukacja przyrodniczo- historyczna oraz podnoszenie świadomości ekologicznej wśród kuracjuszy, mieszkańców i ludzi młodych. Organizowane imprezy mają formę: koncertów i występów artystycznych które są imprezami zamkniętymi oraz ognisk organizowanych jako imprezy plenerowe.

W ramach inwestycji zakupiono wyposażenie biura oraz sprzęt niezbędny do organizacji i prowadzenia imprez.

WSKAŹNIKI

W uczestnikach wycieczek rozwija się świadomość ekologiczną, a tym samym potrzebę dbałości o środowisko naturalne, będące ważnym czynnikiem rozwoju turystyki w subregionie.