Konrad Banaszek

BENEFICJENT

Konrad Banaszek

MIEJSCOWOŚĆ

Kazimierz Dolny

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu 54 500,00 zł kwota otrzymanego dofinansowania 38 000,00 zł (70%)

DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI

2.01.2013 r.

STRONA INTERNETOWA

www.explorer.kazimierz-dolny.pl

CEL

Działalność o charakterze usługowym, polegająca na świadczeniu usług przewodnickich, usług transportowych związanych z przewozem turystów, organizacją wycieczek oraz obsługiwaniem klientów korzystających z usług turystycznych.

DZIAŁANIA

Realizacja projektu umożliwiła utworzenie punktu specjalizującego się w usługach przewodnickich po najatrakcyjniejszych punktach w regionie (Kazimierz Dolny, Puławy, Nałęczów, Gołąb, Końskowola) w postaci pieszych wędrówek oraz samochodem terenowym. Usługa przewozowa oferowana przez Beneficjenta połączona jest z merytoryczną obsługą przewodnicką na każdym etapie trwania wycieczki. W ramach działania Wnioskodawca zakupił m.in. samochód terenowy który jest kluczowym elementem inwestycji, aparat cyfrowy wykorzystywany do przygotowywania dokumentacji fotograficznej z wycieczek w terenie, tablet umożliwiający natychmiastowe umieszczanie informacji oraz zdjęć na stronie internetowej.

Klienci o ofercie informowani są bezpośrednio w miejscu prowadzenia działalności poprzez reklamę stacjonarną. Promocja w Internecie odbywa się poprzez własną stronę internetową oraz profile na portalach społecznościowych, dodatkowo za pomocą ulotek i wizytówek. Jako mobilna forma wizytówki reklamy zamieszczane są na samochodzie.

WSKAŹNIKI

W pierwszym roku prowadzonej działalności w wycieczkach terenowych wzięło udział około 300 osób. W celu zminimalizowania sezonowego popytu na usługi Wnioskodawca nawiązał współpracę z obiektami hotelowymi w Kazimierzu Dolnym, które posiadają duże obłożenie miejsc noclegowych. Dodatkową ofertą w okresie zimowym minimalizującą skutki sezonowości jest organizacja przejazdów dla turystów korzystających z okolicznych stoków narciarskich.