„Kraina Jana Pocka”- jej dziedzictwo kulturalne, historyczne atrakcją turystyczną

TYTUŁ PROJEKTU

„Kraina Jana Pocka”- jej dziedzictwo kulturalne, historyczne atrakcją turystyczną

BENEFICJENT

Gminny Dom Kultury w Markuszowie

MIEJSCOWOŚĆ

Markuszów

PARTNER WSPIERAJĄCY

Fundacja "Kraina Jana Pocka"

KWOTA DOFINANSOWANIA

Całkowita wartość projektu: 42 500,00 zł Kwota otrzymanego dofinansowania: 36 125,00 zł (85%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

5 miesięcy (maj- wrzesień 2014 r.)

CEL

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej subregionu, wykorzystując zasoby dziedzictwa kulturowego obszaru oraz lokalnej twórczości poprzez utworzenie izby regionalnej oraz zorganizowanie nowych imprez promujących lokalne, unikalne i stopniowo zanikające walory kulturowe i historyczne.

DZIAŁANIA

Realizacja projektu umożliwiła stworzenie i urządzenie izby regionalnej w Markuszowie, w miejscu którym rozpoczynają się dwa szlaki rowerowe wchodzące w skład sieci szlaków rowerowych Krainy Rowerowej przy Bursztynowym Szlaku Greenways na Lubelszczyźnie. W nowopowstałym miejscu promowana jest lokalna historia, dostępne są informacje o zabytkach, zwyczajach i tradycjach regionalnych oraz o wybitnym poecie ludowym Janie Pocku- opisującym piękno okolicznych miejscowości. Uzupełnieniem powstałej izby regionalnej były imprezy promujące lokalną kulturę i tradycje oraz historie i zwyczaje. Podczas pierwszej imprezy pt. „Kraina Jana Pocka- posmakuj poezji” przeprowadzono warsztaty garncarskie, warsztaty kulinarne połączone z degustacją potraw regionalnych, konkursy wiedzy o Janie Pocku, konkursy kulinarne, warsztaty nordic walking. Kolejna impreza polegająca na prezentacji dawnych, lokalnych zwyczajów i obrzędów została zorganizowana w formie widowiska teatralno- obrzędowego pt. „Kraina Jana Pocka- na świętego Jana”  połączona była z prezentacją i degustacją tradycyjnych potraw regionalnych, a zakończona puszczaniem wianków na wodę. Trzecia impreza odbyła się w Kaleniu, przy szlaku rowerowym dedykowanemu Janowi Pockowi. Impreza promowała dawne tradycje i zwyczaje związane z powstawaniem mąki, chleba oraz różnych tradycyjnych wyrobów powstałych z tradycyjnej mąki z Kalenia. Zorganizowano warsztaty lepienia pierogów zakończone konkursem wiedzy o atrakcjach znajdujących się na szlaku rowerowym.

WSKAŹNIKI

Działania zrealizowane w ramach projektu przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania turystów subregionem, podczas imprez propagowane były informacje o pozostałych szlakach rowerowych z całego obszaru wsparcia. Projekt będzie kontynuowany w kolejnych latach przez Wnioskodawcę, Partnera oraz społeczność lokalną krainy Jana Pocka.