„Mała papiernia” pracownia ginących zawodów- atrakcją turystyczną wykorzystującą potencjał kulturowy subregionu trójkąta turystycznego Kazimierz Dolny- Nałęczów- Puławy

TYTUŁ PROJEKTU

„Mała papiernia” pracownia ginących zawodów- atrakcją turystyczną wykorzystującą potencjał kulturowy subrgionu trójkąta turystycznego Kazimierz Dolny- Nałęczów- Puławy

BENEFICJENT

Regionalne Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju "Wokół Bystrej"

MIEJSCOWOŚĆ
Celejów gm. Wąwolnica

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Wąwolnicy

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 21 600,00 zł kwota otrzymanego dofinansowania 19 440,00 zł (90%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

8 miesięcy (kwiecień- listopad 2013 r.)

CEL

Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Celejów poprzez wypromowanie nowego produktu turystycznego jakim jest "Mała papiernia"- pracownia ginących zawodów, która ściśle nawiązuje do tradycji Celejowa.

DZIAŁANIA

Powstanie "Małej papierni" pozwoliło przybliżyć aktywnemu turyście w ciekawy sposób walory miejscowości Celejów. Projekt koreluje z zabytkiem wiejskim jakim jest papiernia Czartoryskich- w późniejszych czasach przekształcona została w młyn wodny. W ramach projektu utworzono pracownię wyrobu papieru czerpanego oraz przeprowadzono warsztaty z cyklu "Ginące zawody". Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się z tajnikami pracy, poznali dawne techniki pisania oraz lakowania listów. Zajęcia poprowadzono w formie umożliwiającej aktywny udział. Każdy samodzielnie wykonał kartkę papieru czerpanego, pisał piórem swoje imię oraz odcisnął na swojej pracy tradycyjną pieczeń lakową. Ciekawym elementem warsztatów była lekcja na temat technik barwienia papieru. Zaprezentowano zatapiane w masie papierowej kwiaty, rośliny czy zioła. Na zewnątrz pracowni przygotowano ekspozycję plenerową w gablotach zewnętrznych. Ekspozycja przedstawiała historię zabytków: papierni Czartoryskich, zespołu pałacowo- parkowego w Celejowie, historię wyrobu papieru oraz zaprezentowano prace wykonane w ramach zajeć warsztatowych. Przeprowadzono 10 trzygodzinnych warsztatów z cyklu "Ginące zawody" - wyrób papieru czerpanego. Zajęcia skierowane były do 15 osobowych grup turystów docelowych, młodzieży szkolnej w wieku 7-18 lat.

WSKAŹNIKI

Utworzenie nowej atrakcji turystycznej stało się wizytówką kulturalną subregionu oraz elementem jego promocji. Zwiększyło atrakcyjność Celejowa i gminy Wąwolnicy. "Mała papiernia" przyczyniła się do utrwalenia tradycji produkcji papieru. Projekt będzie kontynuowany w kolejnych latach. Znajduje się w korzystnej lokalizacji w miejscu gdzie funkcjonują już inne produkty turystyczne zaś skumulowanie wielu atrakcji w jednym obszarze zwiększa ich atrakcyjność.