Manufaktura Różana z Izbą Produktu Lokalnego

TYTUŁ PROJEKTU

Manufaktura Różana z Izbą Produktu Lokalnego

BENEFICJENT

Mazurkiewicz Jolanta

MIEJSCOWOŚĆ

Stara Wieś gm. Końskowola

PARTNER WSPIERAJĄCY

MOJE OWOCE Maria Figiel

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 227 067,32 zł Kwota otrzymanego dofinansowania 136 240,39 zł (60%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

9 miesięcy (styczeń- wrzesień 2014 r.)

STRONA INTERNETOWA

www.smakirozy.pl

CEL

Głównym celem projektu jest rozszerzenie oferty turystycznej gospodarstwa agroturystycznego, poprzez poprawę jakości produktów turystycznych a tym samym zwiększenie atrakcyjności Gminy Końskowola.

DZIAŁANIA

Realizacja umożliwiła budowę budynku przeznaczonego na Manufakturę Różaną wraz z Izbą Produktu Lokalnego. Budynek pełni funkcję edukacyjną (prowadzone są warsztaty związane z wytwarzaniem wyrobów różanych i warsztaty florystyczne) kulturową (pielęgnowanie lokalnej tożsamości i odrębności kulturowej) ponadto jest to miejsce informacji turystycznej. W ramach projektu wyposażono Manufakturę Różaną oraz Izbę Produktu Lokalnego. Zakupiono: piec konwekcyjno- parowy z funkcjami m.in. wyparzania słoików, smażenia konfitur i dżemów, pieczenia ciast, suszenia płatków róż, szafę chłodniczą przeznaczoną do krótkotrwałego przechowywania surowca (płatków oraz owoców), dyspensor – dystrybutor przeznaczony do schładzania m.in. soków serwowanych w Izbie Produktu Lokalnego. Zakupiono witrynę która została zamieszczona w Izbie Produktu Lokalnego przeznaczoną do właściwej prezentacji produktów oraz odpowiedniego ich przechowywania.

W ramach działań promocyjnych zakupiono roll –up przeznaczony do oznakowania pomieszczeń, imprez promocyjnych, folder o produktach tradycyjnych wytwarzanych przez Beneficjenta oraz Izbie Produktu Lokalnego (publikacja w formie elektronicznej i papierowej), zakupiono naklejki informacyjne które umieszczono na sprzęcie i wyposażeniu stanowiącym środki trwałe. Wykonano modernizację strony internetowej rozszerzając ją o możliwość sprzedaży produktów lokalnych on-line.

WSKAŹNIKI

Najważniejszym efektem projektu jest stworzenie nowej trwałej oferty turystycznej z unikalnymi w skali subregionu produktami lokalnymi na bazie róży. Realizacja projektu przyczyniła się do długofalowego wzrostu atrakcyjności turystycznej Wnioskodawcy, subregionu oraz podniesienia jakości wytwarzanych produktów. Realizacja działań w projekcie przyczyniła się do zwiększenia dostępu do usług edukacyjnych i kulturowych oferowanych przez Wnioskodawcę. Wybudowana nowa infrastruktura turystyczna pozytywnie wpływa na właściwą prezentację oraz eksponowanie wyrobów różanych.

Dużym osiągnięciem Beneficjenta jest wpisanie na listę produktów tradycyjnych Konfitury różanej z Końskowoli oraz Nalewki z płatków róż, które wytwarzane są w gospodarstwie. Wnioskodawca planuje rejestrację nowych produktów tradycyjnych.