Maraton Quest

TYTUŁ PROJEKTU

Maraton Quest

BENEFICJENT

Fundacja Turystyczna Lubelszczyzna

MIEJSCOWOŚĆ

Rudy gm. Końskowola

PARTNERZY

Partner wspierający: Gminny Dom Kultury w Markuszowie

Partner finansowy: Bank Spółdzielczy w Nałęczowie

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 81 824,00 zł Kwota otrzymanego dofinansowania: 73 641,00 zł (89,99%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

5 miesięcy (maj- wrzesień 2013 r.)

STRONA INTERNETOWA

http://www.turystycznalubelszczyzna.pl/

APLIKACJA

CEL

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez wykorzystanie zasobów kulturowych i historycznych obszaru. Działania oparte zostały na poprawie istniejącej infrastruktury turystycznej poprzez wyeksponowanie walorów Trójkąta Turystycznego. Stworzono subregionalny produkt turystyczny, wykorzystujący lokalną kulturę i dziedzictwo historyczne.

DZIAŁANIA

Głównym celem projektu było zorganizowanie imprezy promującej dziedzictwo kulturowe i historyczne obszaru wsparcia na terenie 11 gmin. Powstało 21 questów w postaci mobilnych aplikacji które tworzą sieć szlaków turystycznych. Uczestnikami wydarzenia było 120 turystów z różnych regionów Polski- miłośników turystyki odkrywców czyli poznawania miejsc dziedzictwa kulturowego i historycznego na nieoznakowanych szlakach. Celem wyprawy było odnalezienie „skarbu”, do którego docierano po rozwiązaniu wszystkich pytań i zadań wynikających z treści wierszowanej instrukcji. Impreza miała charakter maratonu, podczas którego zadaniem zawodników było w ciągu dwóch dni przejść jak największą ilość przygotowanych questów (wypraw odkrywców). Uczestnicy przemieszczali się po szlakach za pomocą mobilnej aplikacji która została udostępniona.

WSKAŹNIKI

Efekty działań w sposób trwały będą oddziaływać na grupy docelowe. Oferta może spowodować że turyści będą chcieli wydłużyć swój pobyt w regionie. Sieć 21 questów stwarza możliwość ponad tygodniowego aktywnego wypoczynku. Beneficjent zamierza kontynuować projekt w kolejnych latach w formie imprezy Maraton Quest. Aplikacje powstałe w wyniku projektu będą aktualizowane oraz korygowane w związku ze zmianami które mogą nastąpić na szlakach.