Młodzieżowy Turniej Piłkarski „Małe Euro 2012”

TYTUŁ PROJEKTU

Młodzieżowy Turniej Piłkarski „Małe Euro 2012”

BENEFICJENT

Gmina Żyrzyn

MIEJSCOWOŚĆ

Żyrzyn

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Gmina Baranów, Gmina Janowiec, Gmina Końskowola, Gmina Kurów, Gmina Puławy, Gmina Wąwolnica, Gmina Wojciechów, Gmina Nałęczów oraz Kazimierski Ośrodek Kultury

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 129 946, 00 zł, kwota otrzymanego dofinansowania: 110 454,10 zł (85%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

3 miesiące (kwiecień- czerwiec 2012)

STRONA INTERNETOWA

www.maleeuro2012.pl

CEL

Zwiększenie aktywności wśród mieszkańców na rzecz promocji subregionu poprzez organizację turnieju sportowego w kontekście EURO 2012 z wykorzystaniem zasobów lokalnych (kulturowych, przyrodniczych, historycznych).

DZIAŁANIA

Pierwszym etapem realizacji Turnieju Piłkarskiego były eliminacje do Małego Euro które miały na celu wyłonienie 16 drużyn piłkarskich- każda w innych barwach narodowych z 10 gmin, które brały udział w rozgrywkach.
Kolejnym etapem były eliminacje do fazy grupowej, ćwierćfinału i półfinału podczas których zostały wylosowane barwy narodowe oraz grupy utożsamiane z grupami które brały udział w  Mistrzostwach Europy Euro 2012. Mecze były rozgrywane na dużych stadionach w 8 miejscowościach. Na tym etapie łącznie odbyło się ich 30 (24 mecze grupowe, 4 ćwierćfinałowe oraz 2 półfinały). Podczas przerw rozgrywki były uatrakcyjniane przez występy zespołów czirliderek, które także wzięły udział w konkursie – trzy najlepsze w nagrodę wystąpiły w finale.
Mecz finałowy oraz impreza promocyjna odbyły się w Końskowoli. Nagrodą dla zwycięskiej drużyny była wycieczka autokarowa do Warszawy, podczas której zwiedzano Stadion Narodowy.

WSKAŹNIKI

Organizacja turnieju była jednym ze sposobów zaangażowania mieszkańców            w wydarzenia kulturowe, których udział zwiększył wyjątkowość spotkania.
Projekt zaktywizował mieszkańców oraz nauczył ich działań partnerskich w praktyce. W ramach wydarzenia sportowego wzrosło zaangażowanie społeczności lokalnych do promocji subregionu. W rozgrywkach uczestniczyło 350 osób tworzących - drużyny piłkarskie oraz ich rodzice, 10 artystów lokalnych oraz 10 samorządów gminnych. Podczas meczy turniejowych na trybunach zasiadło co najmniej 4000 widzów.