Mobilna baza kajakowa na szlakach wodnych Wisły i Wieprza

TYTUŁ PROJEKTU

Mobilna baza kajakowa na szlakach wodnych Wisły i Wieprza

BENEFICJENT

Andrzej Frycz

MIEJSCOWOŚĆ

Góra Puławska

PARTNER WSPIERAJĄCY

Ludowy Klub Sportowy "Żeglarz"

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 104 585, 35 zł kwota otrzymanego dofinansowania: 62 751,21 zł (60%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

4 miesiące (styczeń- kwiecień 2014 r.)

STRONA INTERNETOWA

www.naszlakuwkajaku.pl

CEL

Głównym celem projektu jest stworzenie nowej, atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty turystycznej szlaku kajakowego, umożliwiającej aktywny wypoczynek na wodach Wisły i Wieprza.

DZIAŁANIA

Realizacja projektu umożliwiła utworzenie mobilnej bazy kajakowej wyposażonej w bezpieczny, profesjonalny sprzęt wysokiej jakości. Do dyspozycji turystów są 24 kajaki w tym 21 dwuosobowych, 3 sztuki jednoosobowych wraz z osprzętem, 10 osobowa tratwa ratunkowa z możliwością noclegu. W ramach projektu zakupiono samochód do przewozu turystów z miejscem dla 9 osób oraz przyczepkę mieszczącą 15 kajaków.

Mobilna baza kajakowa funkcjonuje na terenie gminy Puławy, Janowiec, Kazimierz Dolny i Baranów. Swym działaniem obejmuje obszary cenne przyrodniczo- Rezerwat Piskory, Rezerwat Czapliniec, Obszary Chronionego krajobrazu: „Pradolina Wieprza” oraz Rezerwat Krowia Wyspa, Ostoja siedliskowa w Sadłowicach, Ostoja ptasia „Koło Gołębia”. 

W ramach działań promocyjnych baza kajakowa będzie promowana na portalach kajakarskich, za pomocą ulotek rozdawanych podczas lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, okolicznościowych oraz na stronie internetowej.

WSKAŹNIKI

W wyniku zrealizowanego projektu powstał nowy produkt turystyczny w postaci szlaku kajakowego. Jest to atrakcyjna oferta która dzięki profesjonalnej mobilnej bazie kajakowej pozwoli grupom docelowym na zdrowy, aktywny wypoczynek jak również na rozrywkę i poszerzenie wiedzy o środowisku naturalnym. Wysoki standard i jakość oferty kajakowej a także wiedza i doświadczenie wnioskodawcy są gwarancją bezpiecznej, pełnej atrakcji oferty na szlaku wodnym Wieprza i Wisły.