Modernizacja budynku agroturystycznego, zakup wyposażenia sprzętu turystycznego, budowa altany grillowej

TYTUŁ PROJEKTU

Modernizacja budynku agroturystycznego, zakup wyposażenia sprzętu turystycznego, budowa altany grillowej

BENEFICJENT

Krystyna Tusińska

MIEJSCOWOŚĆ

Wierzchoniów gm. Kazimierz Dolny

PARTNERZY

W projekcie nie przewidziano udziału partnerów

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 80 651,26 zł Kwota otrzymanego dofinansowania: 48 390,75 zł (60%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

6 miesięcy (czerwiec - listopad 2013 r.)

STRONA INTERNETOWA

www.eholiday.pl

CEL

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności gospodarstwa agroturystycznego położonego w Wierzchoniowie, poprzez poprawę atrakcyjności pobytu oraz jakości usług świadczonych dla turystów. Beneficjent zmodernizował bazę noclegową i wypoczynkową w celu podniesienia jakości świadczonych usług.

DZIAŁANIA

Gospodarstwo agroturystyczne w Wierzchoniowie jest miejscem w którym turysta zapoznaje się ze światem lokalnej kultury, tożsamości oraz naturalnie wynikających z nich produktów turystycznych. Działania zrealizowane w ramach projektu przyczyniły się do stworzenia odpowiednich warunków odpoczynku dla turystów oraz stworzenia produktu opartego na lokalnych zasobach i wiedzy o regionie.

W ramach realizacji projektu zmodernizowano budynek agroturystyczny w którym znajdują się pokoje dla turystów, zbudowano altanę z grillem która także pełni funkcję kuchni letniej. Altana jest miejscem w którym turyści będą mogli przygotować posiłki latem, odbywają się tam pokazy oraz warsztaty z zakresu kuchni regionalnej. Planowana jest organizacja spotkań z lokalną kulturą, twórcami ludowymi, lokalną muzyką oraz poezją.  W celu podniesienia jakości świadczonych usług zostały zakupione meble, sprzęt niezbędny do wyposażenia pokoi oraz sprzęt turystycznych dla gości: rowery, narty biegowe, bilard i basen dziecięcy.

W ramach promocji zaprojektowano i wykonano ulotki, pocztówki, foldery prezentujące ofertę gospodarstwa agroturystycznego.

WSKAŹNIKI

Działania zrealizowane w ramach projektu zaspokajają potrzeby turystów w zakresie komfortu wypoczynku, poznania kultury regionu oraz atrakcji turystycznych. Realizacja projektu przyczyniła się do utworzenia zaplecza dodatkowego, kuchni letniej- altany z grillem gdzie są organizowane spotkania z przedstawicielami lokalnej kultury. Gospodarstwo zapewnia przybyłym turystom wypoczynek w ciszy, spokoju i bliskości natury. Szacunkowo z oferty skorzysta około 740 osób rocznie.