Modernizacja oraz poprawa walorów estetycznych i użytkowych infrastruktury Domu Wakacyjnego Andrzejówka

TYTUŁ PROJEKTU

Modernizacja oraz poprawa walorów estetycznych i użytkowych infrastruktury Domu Wakacyjnego Andrzejówka

BENEFICJENT

Andrzej Łyszczarz

MIEJSCOWOŚĆ

Oblasy gm. Janowiec

PARTNERZY

Nie przewidziano udziału partnerów

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 84 303, 79 zł kwota otrzymanego dofinansowania: 50 000,00 zł (59,31 %)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU
7 miesięcy (1 czerwiec- 31 grudzień 2013 r.)

STRONA INTERNETOWA

www.andrzejowka-janowiec.pl

CEL

Istotą przedsięwzięcia jest stworzenie rustykalnego i kameralnego Domu Wakacyjnego. Dodatkową atrakcją dla turystów jest wzbogacenie infrastruktury ogrodowej o tzw. mokrą saunę. Ogród będzie miejscem relaksu dla gości wiosną, latem oraz jesienią. W ofertę wprowadzono element edukacji – organizowane będą warsztaty gancarskie prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora. Głównym celem działania jest poprawa atrakcyjności pobytu oraz wykorzystanie potencjału turystycznego Domu Wakacyjnego Andrzejówka.

DZIAŁANIE

W ramach modernizacji wyposażono dom w system centralnego ogrzewania- urządzenie poprawi komfort pobytu jednak nie przyczyni się do wzrostu kosztów ponoszonych przez gości. Kolejnym działaniem podnoszącym standard gospodarstwa jest modernizacja łazienek, nadano im rustykalny charakter poprzez wyposażenie w odpowiednie meble, elementy designu oraz armaturę. Ogród ubogaciła balia wykonana z naturalnego materiału z zamontowanym specjalnym piecem i urządzeniem filtrującym wodę, mieszcząca około 10 osób. Warsztaty garncarskie i zajęcia z garncarstwa zyskały dużą popularność wśród osób interesujących się turystyką edukacyjną i rękodziełem. Dają możliwość kreatywnej pracy przy tworzeniu przedmiotów z gliny zapewniając relaks i emocjonalne wyciszenie.

WSKAŹNIKI

Podjęte działania modernizacyjne Andrzejówki są dostosowane do ogólnych tendencji zapisanych w Planie Rozwoju Turystyki naszego regionu. Dzięki zmianom możliwe jest przekształcenie usług turystycznych z sezonowych na dostępne przez cały rok. Działanie wpisuje się  w realizowanie turystyki prozdrowotnej i edukacyjnej. Kameralny charakter przedsięwzięcia ułatwia nawiązywanie dobrych relacji z gośćmi, którzy są zainteresowani poznawaniem okolicy, różnorodnej przyrody oraz poznaniu dawnych zawodów jakim było m.in. garncarstwo. Ważnym walorem miejsca jest ciekawy rolniczy krajobraz (niewielkie malownicze areały upraw, czyste środowisko, dostępność owoców i warzyw z niewielkich przydomowych upraw).