Multimedialny przewodnik „Lokalne dziedzictwo kulturowe i jego twórcy w subregionie Trójkąta Turystycznego Kazimierz Dolny- Nałęczów- Puławy”

TYTUŁ PROJEKTU

Multimedialny przewodnik „Lokalne dziedzictwo kulturowe i jego twórcy w subregionie Trójkąta Turystycznego Kazimierz Dolny- Nałęczów- Puławy”

BENEFICJENT

Fundacja Turystyczna Lubelszczyzna

MIEJSCOWOŚĆ

Rudy gm. Końskowola

PARTNERZY

Partner finansowy: Bank Spółdzielczy w Końskowoli

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 52 000,00 zł Kwota otrzymanego dofinansowania: 46 800,00 zł (90%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

10 miesięcy (wrzesień 2013 r.- czerwiec 2014 r.)

STRONA INTERNETOWA

http://www.turystycznalubelszczyzna.pl/

CEL

Prezentacja dziedzictwa kulturowego i lokalnych twórców subregionu, poprzez wykonanie multimedialnego przewodnika, przyczyniającego się do promocji oraz zwiększenia potencjału turystycznego subregionu.

DZIAŁANIA

Utworzono multimedialny przewodnik w postaci interaktywnej mapy dziedzictwa kulturowego subregionu z wyeksponowaniem miejsc, w których tworzą  lokalni twórcy. Mapa zawiera filmy, nagrania audio, zdjęcia, skany (archiwalnych zdjęć, materiałów prasowych) oraz biogramy 30 lokalnych twórców którzy mają szczególny wkład w tworzenie i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

W wyniku realizacji projektu powstało:

- 30 filmów dźwiękowych- każdy o długości około 3-5 minut dotyczący twórców lokalnych do przewodnika multimedialnego

- 30 filmów- każdy o długości 30 minut (tzw. surowiec) do wykorzystania i dalszego „obrabiania” do celów promocyjnych

- 600 zdjęć w wersji elektronicznej do przewodnika multimedialnego

- 300 skanów zdjęć archiwalnych do przewodnika multimedialnego

- 30 nagrań audio- każde o długości 15 min. do przewodnika multimedialnego

- 30 nagrań audio- każde o długości 60 min. (tzw. surowiec) do wykorzystania i dalszego „obrabiania” do celów promocyjnych

- 30 biogramów twórców lokalnych                                                                                                          Przewodnik stanowi praktyczne narzędzie edukacyjne adresowane do dzieci/ młodzieży oraz turystów i miłośników kultury, jest elementem promocyjnym subregionu Trójkąta Turystycznego i małych miejscowości z których pochodzą lokalni twórcy.

WSKAŹNIKI
Zgromadzone informacje będą bazą do stworzenia większych projektów np. muzeów multimedialnych, izb tradycji. Z bazy będą mogli korzystać turyści oraz obecne i kolejne pokolenia badaczy kultury, etnografów. W przyszłości Fundacja planuje wykorzystać przewodnik jako jedno z narzędzi w planowanym edukacyjnym centrum przyrodniczo- kulturowym.