„Nadwiślańska Majówka”- utworzenie i wyposażenie pracowni szkutniczej oraz organizacja cyklu warsztatów promujących dawne rzemiosło i zwyczaje mieszkańców nadwiślańskich miejscowości wchodzących w skład LGD „Zielony Pierścień”

TYTUŁ PROJEKTU

„Nadwiślańska Majówka”- utworzenie i wyposażenie pracowni szkutniczej oraz organizacja cyklu warsztatów promujących dawne rzemiosło i zwyczaje mieszkańców nadwiślańskich miejscowości wchodzących w skład LGD „Zielony Pierścień”

BENEFICJENT

Stowarzyszenie Mieszkańców Doliny Wisły

MIEJSCOWOŚĆ

Gołąb gm. Puławy

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Publiczne Gimnazjum w Gołębiu, Gazeta puławska „Tygodnik Powiśla”, Stowarzyszenie „Razem Lepiej”

KWOTA DOFINANSOWANIA

Całkowita wartość projektu: 72 950,00 zł kwota otrzymanego dofinansowania: 65 655,00 zł (90%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

6 miesięcy (styczeń- czerwiec 2014 r.)

CEL

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej subregionu poprzez utworzenie i wypromowanie nowego produktu lokalnego promującego dawne rzemiosło i zwyczaje w postaci pracowni szkutniczej oraz nowej imprezy „Nadwiślańskiej Majówki”. Podjęte działania mają na celu propagowanie wiedzy o historii i tradycji związanej z największą rzeką w Polsce.

DZIAŁANIA

Realizacja projektu umożliwiła utworzenie i wyposażenie pracowni szkutniczej w której przekształcane są stare barki oraz łodzie na atrakcje turystyczne. Realizowane działania pozwalają na zachowanie zanikającego zawodu szkutnika i techniki budowy wiślanych jednostek pływających.

W nowopowstałej pracowni odrestaurowano klasyczną łódź według tradycyjnych, sprawdzonych wzorców. Do rekonstrukcji wykorzystano m.in. drewno z nadwiślańskich sosen i dębów, lniane pakuły, lepik, pokost. W ramach tego działania przeprowadzone zostały warsztaty, podczas których uczestnicy pod nadzorem szkutnika odnowili starą, zniszczoną wiślaną barkę. Uzupełnieniem warsztatów były filmy edukacyjne, fotografie i publikacje przybliżające dawne rzemiosło i zwyczaje nadwiślańskiej ludności. Dodatkowym elementem były spotkania z dawnymi szkutnikami którzy przekazali młodemu pokoleniu tajniki swojego rzemiosła.

Realizowane w ramach projektu warsztaty promują dawne rzemiosło szkutnicze oraz tradycje i zwyczaje związane z Wisłą- przeprawy przez Wisłę z flisakami, wyplatanie koszy z wiślanej wikliny, tkanie sieci rybackich, wędzenie wiślanych ryb.

Elementem promocyjnym była zorganizowana impreza plenerowa mającą charakter festynu rodzinnego pt. ”Nadwiślańska Majówka” która umożliwiła zaprezentowanie wyrobów lokalnych twórców i rzemieślników związanych z rzeką. Festyn został na stałe wpisany do kalendarza lokalnych imprez.

WSKAŹNIKI

Utworzenie i wyposażenie pracowni szkutniczej, promującej dawne rzemiosło i lokalne zwyczaje zwiększyło ruch turystyczny na obszarze Trójkąta Turystycznego. Szacunkowo z oferty skorzysta około 500 turystów oraz około 1000 mieszkańców nadwiślańskich miejscowości w skali roku.